สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ในงานเวทีอภิปรายสาธารณะ "กฎหมายรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยไทย" ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555ที่ผ่านมา
03/12/2012 - 15:38
ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ตรงข้ามกับระบอบกษัตริย์
02/13/2012 - 16:14
"สังคมไทยมีนักโทษการเมืองเยอะมาก อาจจะมีบ้างในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้เรียกร้องประชาธิปไตย ...แต่ว่าหลายๆครั้งในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมในบ้านเราดูเหมือนว่าเป้าหมายหลักเพื่อนิรโทษกรรมผู้กระทำ...เราจะไม่ค่อยเห็นการใช้กฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจว่าคนที่กระทำนั้นเป็นการทำผิดทางการเมือง"
05/24/2011 - 11:49
กระแสที่ช่วยฉุดไม่ให้กระแสชาตินิยมลุกโชนขึ้นมา คือ กระแสเสียงจากท้องถิ่น...เสียงตอบโต้จากความคิดทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่ที่ประวัติศาสตร์กระแสหลัก...เสียงของนักธุรกิจ
02/18/2011 - 15:02
"นี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทย ที่อยากจะเรียกว่า 3 สูง 3 ครอบงำ...จะปฏิรูปได้ต้องปรับกลไกเชิงสถาบันหลายตัวที่ต้องมาทำหน้าที่ปรับดุลยภาพของอำนาจใหม่..ทั้งหมดต้องเสริมอำนาจของ ประชาชน ไม่ใช่ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาทำให้.." "ก่อนที่จะปฏิรูปมันต้องสร้างกระบวนการที่ทำให้เกิดสันติให้เกิดขึ้นก่อน"
10/19/2010 - 11:06
Subscribe to สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร