สันติภาพ

เชียงใหม่/สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาร่วมมหาวิทยาลัยมหิดลจับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-องค์กรภาคี เปิดเวทีรับฟังสร้างความเข้าใจกระบวนการพูดคุยสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ (จชต.)
12/12/2013 - 12:22
สปต.แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพูดคุยสันติภาพรัฐไทย-BRN มีนายอาซิส เบ็ญหาวัน เป็นประธาน ดึงหลายฝ่ายเป็นคณะทำงาน
05/22/2013 - 22:40
ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงได้อภิปรายในหัวข้อ "สันติภาพชายแดนใต้ ในมุมมองของนักประวัติศาสตร์" ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 ที่ผ่านมา โดยมีเครือข่ายผู้ภาคหญิงภาคประชาสังคมเป็นผู้จัด ..
11/07/2012 - 19:20

Pages

Subscribe to สันติภาพ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร