สื่อ

เชียงใหม่/แมสคอมฯมช.เปิดเวทีเสวนา ชวนนักวิชาการ-นักวิชาชีพถกประเด็น ปฏิรูปการเมืองไทย: บทบาทสื่อมวลชน ควรเลือกข้าง ส่องทาง หรือวางเฉย ย้ำความเป็นกลางไม่มีจริง แนะนำสื่อที่เลือกข้างเสนอข้อมูลข่าวสารบนความเป็นจริง-เมตตา-ไม่สอดแทรกอารมณ์ทางการเมือง
12/20/2013 - 14:12
นันทา เบญจศิลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวประชาธรรม สรุปบทเรียน การทำสื่อภาคประชาชนที่ผ่านมา เห็นว่ายิ่งประชาชนเข้าถึงสื่อมากยิ่งได้ประโยชน์ แต่หวั่นว่าการกระจายทรัพยากรสื่อเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องตั้งกองทุนหนุนเสริมศักยภาพทำสื่อภาคประชาชนที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
12/04/2012 - 11:43
"การเข้าถึงและความเท่าเทียมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของคนชายขอบ" ณ โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา
12/02/2012 - 12:35

Pages

Subscribe to สื่อ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร