หลักประกันสุขภาพ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วยเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ในแต่ละจังหวัด เพื่อปกป้องระบบหลักประกันสุขภาพให้เป็นสวัสดิการที่รัฐต้องจัดให้กับประชาชนได้เข้าถึงการรักษาอย่างมีมาตรฐาน ทั่วถึง
07/10/2015 - 15:20
เมื่อวานนี้ (9 มี.ค.58) ที่เรือนจุฬานฤมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดประชุมวิชาการว่าด้วย ‘ปฏิรูประบบยา’ โดยมีองค์กรร่วมจัดประกอบด้วย กลุ่มศึกษาปัญหายา แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สัง
03/10/2015 - 12:24
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนราธิวาส เครือข่ายภาคประชาชนประกอบด้วย เครือข่ายมุสลิมมะห์(ผู้หญิง แม่และเด็ก) เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ และท้องถิ่น ร่วมติดตามสถานการณ์ รับฟังปัญหาการใช้บริการหลักประกั
02/07/2015 - 09:47
ตามที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกับประชาคมสาธารณสุข แถลง
12/03/2014 - 21:15
วันนี้(7ส.ค.57) กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เบรกมติ สช.จัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ช
12/03/2014 - 15:35
วันนี้ (30 ก.ค.57) กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ชมรมแพทย์ชนบท และเครือข่ายผู้ป่วย
12/03/2014 - 15:22

Pages

Subscribe to หลักประกันสุขภาพ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร