องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

09/17/2013 - 16:19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากร..ประมาณ 428,577 คน รวมบุคคลในครอบครัวเกือบ 2 ล้านคน เป็นคะแนนเสียงที่ไม่ได้มาจากการจัดตั้งของนักการเมืองระดับชาติ คะแนนเสียงเหล่านี้ หากเทให้พรรคการเมืองใดย่อมเป็นอันหวังผลได้หากพรรคการเมืองใดมีนโยบายที่ชัดเจนด้านการกระจายอำนาจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เชื่อมั่นว่า...ย่อมได้ใจคนท้องถิ่น อย่างไร้ข้อกังขา
06/21/2011 - 10:39
ที่ชาวบ้านเข้าไปใช้บริการ อบต. มากขึ้น มิใช่ว่าพวกเขาพึ่งตนเองไม่ได้ หากเป็นเพราะว่า "ทัศนคติ" ของชาวบ้านที่มีต่อกลไกการปกครองของรัฐได้เปลี่ยนไป กล่าวคือ จากเดิมที่รู้สึกยำเกรง สยบยอม หวาดหวั่น และต้องอ่อนโน้มถ่อมตนเสมอเมื่อเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานราชการ แต่ชาวบ้านสมัยนี้มีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้น ที่จะเข้าไปขอใช้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เพราะพวกเขาคิดว่าบริการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่พวกเขาควรจะมี ควรจะได้ และพวกเขามีสิทธิเต็มที่ในการที่จะเข้าถึงบริการเหล่านั้น
01/08/2011 - 10:57
Subscribe to องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร