อานันท์ กาญจนพันธุ์

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2555 ภาควิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และสำนักพิมพ์คบไฟ จัดการประชุมวิชาการ "สะท้อนย้อนคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเชียงใหม่"
09/24/2012 - 14:44
ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ตรงข้ามกับระบอบกษัตริย์
02/13/2012 - 16:14
"นี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทย ที่อยากจะเรียกว่า 3 สูง 3 ครอบงำ...จะปฏิรูปได้ต้องปรับกลไกเชิงสถาบันหลายตัวที่ต้องมาทำหน้าที่ปรับดุลยภาพของอำนาจใหม่..ทั้งหมดต้องเสริมอำนาจของ ประชาชน ไม่ใช่ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาทำให้.." "ก่อนที่จะปฏิรูปมันต้องสร้างกระบวนการที่ทำให้เกิดสันติให้เกิดขึ้นก่อน"
10/19/2010 - 11:06
"การอภิปรายในเวทีวิชาการครั้งนี้ ไม่ได้ทำให้เราพบคำตอบว่าคนเสื้อแดงเป็นใคร แต่กลับชวนให้เราเปลี่ยนคำถาม แทนที่เราจะมุ่งค้นหาว่าคนเสื้อแดงที่แท้จริงนั้นเป็นใคร เราอาจจำเป็นต้องทบทวนถึงทัศนะและมุมมองที่เรามีต่อคนเสื้อแดง รวมไปถึง "คนชนบท" อื่น ๆ"
08/23/2010 - 14:55
Subscribe to อานันท์ กาญจนพันธุ์

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร