เกษตรกรรมยั่งยืน

เครือข่ายเกษตรทางเลือก-กลุ่มผู้บริโภคจี้กรมวิชาการเกษตรยกเลิกการใช้สารพิษ 4 ตัว ยันหากยังเห็นผลกำไรบริษัทอยู่เหนือสุขภาพและชีวิตของคนไทยจะฟ้องปปช.ตรวจสอบคอรัปชั่น
08/09/2012 - 20:39
เชียงใหม่/เกษตรกร-แนวร่วม รุกทำตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งถึงมือผู้บริโภค หวังปูทางอนาคตให้ผู้ผลิตและบริโภคกำหนดรูปแบบการผลิตสินค้าอินทรีย์ร่วมกัน
03/10/2009 - 15:51
เชียงใหม่/ตัวแทนเกษตรกรรมยั่งยืนออกรณรงค์ จี้รัฐหยุดทำร้ายธรรมชาติ ทำลายความมั่นคงทางอาหาร ชี้พืชจีเอ็มโอผิดธรรมชาติ หวั่นผลกระทบหนัก เตือนสติครม.ออกกม.ความปลอดภัยทางชีวภาพก่อน
09/10/2007 - 17:20
เชียงใหม่/เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนระดมสมองเสนอแผนเกษตรกรรมสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ชี้ประชาชนต้องมีส่วนร่วม สร้างแบรนด์เกษตรปลอดภัยควบคู่กับการขยายการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
04/19/2007 - 00:00
กรุงเทพฯ/เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนระดมสมองเสนอแนวทางปฏิรูปสังคม-การเมือง เน้นกระจายที่ดิน คุ้มครองทรัพยากร วิถีชีวิตเกษตรกรไทย พร้อมหนุนตั้งสถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งชาติ
03/08/2007 - 00:00
"ตามที่รัฐบาล"ขิงแก่" รับลูกกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าแก้ไขบทบัญญัติบางประการของพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ได้ก่อให้การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งจากนักวิชาการ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักสาธารณสุข เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และองค์กรพัฒนาเอกชน จำนวนมาก ต่างชี้ประเด็นว่าการแก้ไขพ.ร.บ.เป็นการเตรียมการเพื่อตอบสนองการลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และยังเปิดทางให้สารเคมีอันตรายเข้ามาในประเทศมากขึ้น จนกระทั่งนำไปสู่กระแสการคัดค้านให้รัฐบาลหยุดแก้ไขร่างพ.ร.บ.ซึ่งจะต้นตอสารพิษท่วมประเทศในอนาคต"
07/06/2006 - 16:36
สภาวะหนึ่งของยุคโลกาภิวัตน์คือกระบวนการสร้างระบบมาตรฐาน (Standardization) ให้อะไร ๆ ถูกจัดเป็นระบบหรือแบบแผนเดียวกัน สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะระบบการผลิตในยุคทุนนิยมนั้นเน้นการผลิตสินค้าในปริมาณมาก ๆ (mass production) และการส่งสินค้าเหล่านั้นไปขายในแหล่งต่าง ๆ อย่างกว้างไกลแบบไร้พรมแดน จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบรับรองเพื่อให้แก่ผู้บริโภคซึ่งอาจจะอยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งได้เชื่อมั่นว่าสินค้านั้น ๆ มีคุณภาพในระดับ “มาตรฐาน” อย่างแท้จริง
04/09/2006 - 20:03
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบการเกษตรให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง และหลุดพ้นจากการถูกกำหนดโดยระบบตลาดและกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรม
10/01/2005 - 00:00

Pages

Subscribe to เกษตรกรรมยั่งยืน

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร