เกษียร เตชะพีระ

ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ตรงข้ามกับระบอบกษัตริย์
02/13/2012 - 16:14
ในงานชุมนุมปาฐกถา "ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" ในวาระอายุ 70 ปี "เกษียร" ปาฐกถา เรื่อง "ธรรมรัฐ/ธรรมาภิบาล: จากไอเอ็มเอฟสู่ใต้ร่มธรรมราชา"
05/08/2011 - 18:34
Subscribe to เกษียร เตชะพีระ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร