เชียงใหม่จัดการตนเอง

เชียงใหม่/อบจ.เชียงใหม่ร่วมภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองเปิดเวทีระดมข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย ดันกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน
12/27/2013 - 18:54
เชียงใหม่/ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองยื่น 12,000 รายชื่อ ดันร่างพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร
10/26/2013 - 20:14
สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย จับคนหลากกลุ่มนั่งถกภาพเชียงใหม่ในอนาคต หวังสร้างวิสัยทัศน์พัฒนาเมืองร่วมกัน ด้านวิทยากรเผยอยากเห็นเชียงใหม่เป็นเมืองช้า (Slow city) น่าอยู่ มีทางจักรยาน บริโภคอาหารอินทรีย์ และเคารพความหลากหลาย
05/22/2013 - 12:19
เชียงใหม่/เชียงใหม่จัดการตนเองเปิดเวที พลังแม่ญิง สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ ระดมข้อเสนอบทบาทการเมืองหญิงต้องเทียมชาย ยกระดับสู่ร่างพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร
01/23/2013 - 14:34
เชียงใหม่/หนุนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง สางปัญหาดินน้ำป่า คาดเป็นเครื่องมือหนุนชาวบ้านชุมชนเท่าทันอำนาจรัฐ-อำนาจทุน-โลกาภิวัตน์
12/17/2012 - 14:07
การยกร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครขึ้นไม่ได้มีความมุ่งหวังที่กลับไปสู่ความเป็นอาณาจักรล้านนาในอดีต แต่เป็นความมุ่งหวังที่จะ "จัดการตนเอง"เช่นในอดีตที่เคยกระทำมาแล้วอย่างยาวนาน...
12/12/2012 - 11:10
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีจัดงาน เสวนาแลกเปลี่ยน "อำนาจและการมีส่วนร่วมของผู้หญิง (มิติหญิง - ชาย) ในการกระจายอำนาจ : กรณีเชียงใหม่จัดการตนเอง" ณ ห้องประชุมคอมมอนรูม อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11/27/2012 - 17:20

Pages

Subscribe to เชียงใหม่จัดการตนเอง

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร