เชียงใหม่มหานคร

สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย จับคนหลากกลุ่มนั่งถกภาพเชียงใหม่ในอนาคต หวังสร้างวิสัยทัศน์พัฒนาเมืองร่วมกัน ด้านวิทยากรเผยอยากเห็นเชียงใหม่เป็นเมืองช้า (Slow city) น่าอยู่ มีทางจักรยาน บริโภคอาหารอินทรีย์ และเคารพความหลากหลาย
05/22/2013 - 12:19
เชียงใหม่/คณะทำงานเชียงใหม่จัดการตนเอง เปิดสภาพลเมือง นำร่องวาระขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ภาคประชาชน ประชาสังคมเชียงใหม่สะท้อนปัญหาแนะทางแก้ไขดันสู่ร่างนโยบาย กฎหมาย
01/28/2013 - 10:54
การยกร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครขึ้นไม่ได้มีความมุ่งหวังที่กลับไปสู่ความเป็นอาณาจักรล้านนาในอดีต แต่เป็นความมุ่งหวังที่จะ "จัดการตนเอง"เช่นในอดีตที่เคยกระทำมาแล้วอย่างยาวนาน...
12/12/2012 - 11:10
เชียงใหม่/120วัน เชียงใหม่มหานคร เปิดห้องเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรถ้าเชียงใหม่จัดการตนเอง นักวิชาการเสนอ 3 หนทางก้าวข้ามรัฐนิยม
12/10/2012 - 09:31
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีจัดงาน เสวนาแลกเปลี่ยน "อำนาจและการมีส่วนร่วมของผู้หญิง (มิติหญิง - ชาย) ในการกระจายอำนาจ : กรณีเชียงใหม่จัดการตนเอง" ณ ห้องประชุมคอมมอนรูม อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11/27/2012 - 17:20
นับเนื่องจากการผลักดันแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง จนนำไปสู่รูปธรรมของการรณรงค์รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอร่างพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร โดยมุ่งหวังให้นำร่องยกฐานะให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ทั้งจังหวัด....
10/17/2012 - 12:19

Pages

Subscribe to เชียงใหม่มหานคร

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร