เมือง

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเปิดประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ หลังเปิดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดและขอบเขตงานดังกล่าวจำนวนสองครั้ง เชื่อกระบวนการดังกล่าวจะเปิดให้สาธาณชนมีส่วนร่วม
04/08/2014 - 07:06
09/17/2013 - 16:19
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
07/01/2013 - 16:53

Pages

Subscribe to เมือง

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร