ไฟฟ้า

จ.น่าน/ชาวบ้านต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน โร่อุทธรณ์คำสั่งแจ้งการประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โวย กฟผ.ไม่มีการติดประกาศแจ้ง ณ ที่ทำการอำเภอเมืองน่าน อีกทั้งไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550
03/09/2012 - 14:52
"เราจำเป็นต้องออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าให้บัวสมหมาย ไม่เช่นนั้นเค้าจะฟ้องเรา"
02/15/2012 - 11:04
เผยผลักภาระให้กับประชาชนและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน
01/05/2012 - 10:29
กรุงเทพ/เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง ยื่นจดหมายคัดค้านคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ทั้งนี้ โดยผ่านนายสาธิต วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ระงับการซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี
04/27/2011 - 10:45
กรุงเทพฯ/เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขงเรียกร้ององค์กร สวล.ร่วมลงชื่อแนบท้ายจดหมาย เตรียมยื่นนายกรัฐมนตรีระงับแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ "เขื่อนไซยะบุรี" กลางเดือน มิ.ย.นี้ ระบุการดำเนินการไม่โปร่งใส สร้างผลกระทบ สวล.
06/01/2010 - 16:38
"ในย่างกุ้ง ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนการจ่ายกระแสไฟฟ้าจะเป็นไปอย่างเข้มงวด เพราะปริมาณน้ำฝนที่เป็นตัวขับเคลื่อนการผลิตไฟฟ้าของเขื่อน ลอว์ปิตา (Lawpita) มีจำนวนน้อย"
05/22/2010 - 13:01
ประจวบคีรีขันธ์/รัฐบาลฉวยโอกาสการเมืองระอุ อนุมัติแผนพลังงานไฟฟ้า เผยพยากรณ์ไฟฟ้าเกินจริงประมาณ 20,000 เมกกะวัตต์ แฉชงผลประโยชน์กลุ่มทุนพลังงานมากกว่าประชาชน
03/16/2010 - 16:10

Pages

Subscribe to ไฟฟ้า

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร