Bersih 3.0

บทความจาก ไซฟุล ฮีซาม หมัดซาและห์ นักข่าวของ Freemalaysiatoday.com ถ่ายทอดประสบการณ์(เลือด) และการคุกคามสื่อในเหตุการณ์ชุมนุม Bersih 3.0 ณ จัตุรัสเมอร์เดก้า กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
05/07/2012 - 10:32
Subscribe to Bersih 3.0

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร