FTA

ภาคประชาสังคมไทยจับตาการเจรจาการค้าเสรี ระหว่างไทยและสภาพยุโรป ยันยืนชุมนุมโดยสงบ พร้อมเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกับชาวเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน
09/17/2013 - 14:55
กรุงเทพ/ที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับชาติมีมติเอกฉันท์ทำหนังสือถึงรัฐบาล ต้องไม่รับทริปส์พลัสทั้งเรื่องยาและทรัพยากรชีวภาพในเอฟทีเอกับยุโรป
09/13/2013 - 10:44
กรุงเทพฯ/ วานนี้ (10 ส.ค.56)เอฟทีเอ ว็อทช์ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯยิ่งลักษณ์ เจรจาการค้ากับเอฟต้า ต้องไม่ยอมรับทริปส์พลัสด้านยาและทรัพยากรชีวภาพ ย้ำห้ามนักลงทุนต่างชาติ ฟ้องนโยบายสาธารณะ
08/11/2013 - 09:49
FTA Watch เสนอนายกให้จุดยืนชัดเจนแก่คณะเจรจาไทย-อียู โดยต้องไม่ยอมรับเกินไปกว่าข้อตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ WTO ไม่เปิดให้การลงทุนทางสาธารณะ และทรัพยากรธรรมชาติ
02/28/2013 - 15:54
เนื่องจากเห็นว่ากระทรวงพานิชย์เร่งรวบรัดจัดทำกรอบการเจรจา และอาจมีผลกระทบต่อชีวิตและการทำมาหากินของประชาชนส่วนใหญ่
02/27/2013 - 16:11

Pages

Subscribe to FTA

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร