Backing with us

ร่วมสนับสนุนเรา

หากต้องการสนับสนุนในกิจกรรมของเรา
สามารถสนับสนุนเราได้ตรงผ่านการเลข
บัญชีของเราได้เลย

Chiang Mai, Thailand
ทำงานกับกว่า 22 ชุมชน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนชุมชนในสื่อสารด้วยตัวเองได้ทาง

ชื่อบัญชี
มูลนิธิประชาธรรม

เลขบัญชี
009-1-40782-5

ธนาคาร
ไทยพาณิชย์

สื่อ สิ่งแวดล้อม ประชาทำ

จำนวนชุมชนและผู้คนที่พวกเราได้ช่วยให้เกิดการสื่อสาร

4

เครือข่าย

22

ชุมชน

600

ประชาชน

OUR PARTNERS

องค์กรที่เราได้
ทำงานร่วมกัน

จากการทำงานยาวนานกว่า 15 ปี เราได้ทำงานร่วมมือกับองค์กรมากมายทั้งองค์กรรัฐและองค์กรภาคประชาสังคม

GALLERY​

กิจกรรมที่เราได้ทำมาแล้ว