work with us

ร่วมสนับสนุนเรา

หากต้องการสนับสนุนในกิจกรรมของเรา
สามารถสนับสนุนเราได้ตรงผ่านการเลข
บัญชีของเราได้เลย

สื่อ สิ่งแวดล้อม ประชาทำ

จำนวนชุมชนและผู้คนที่พวกเราได้ช่วยให้เกิดการสื่อสาร

OUR PARTNERS

องค์กรที่เราได้
ทำงานร่วมกัน

จากการทำงานยาวนานกว่า 15 ปี เราได้ทำงานร่วมมือกับองค์กรมากมายทั้งองค์กรรัฐและองค์กรภาคประชาสังคม

GALLERY​

กิจกรรมที่เราได้ทำมาแล้ว