โลกาภิวัตน์ประทะท้องถิ่น (2549)
Publication

โลกาภิวัตน์ประทะท้องถิ่น (2549)

จากคนทำงานสื่อทางเลือกหลายคน ที่จริงจังกับการติดตามความเป็นไปของโลกาภิวัตน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงบทเรียนต่อหลายกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในต่างประเทศ และกำลังจะเกิด หรือเกิดขึ้นแล้วในบ้านเมืองเรา

เปิดพรมแดนความรู้แก้ไขปัญหาหมอกควัน (2552)
Publication

เปิดพรมแดนความรู้แก้ไขปัญหาหมอกควัน (2552)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากการแลกเปลี่ยนใน “เวทีวิชาการว่าด้วยการจัดการไฟป่าแบบผสมผสาน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 และมีบทความสมทบที่เรียบเรียงจากประสบการณ์ทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงที่ผ่านมา

ทำเนียบสื่อทางเลือก (2547)
Publication

ทำเนียบสื่อทางเลือก (2547)

“การที่ทุกสังคมมองเห็นปัญหาของสื่อกระแสหลักและพยายามสร้างสื่อทางเลือกขึ้น เกิดความพยายามในการสร้างเครือข่าย ความพยายามที่จะสัมพันธ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การกระทำอันนี้เป็นพลังของตัวมันเอง”

ชุมชนหมอกควัน (2552)
Publication

ชุมชนหมอกควัน (2552)

หนังสือ “ชุมชนหมอกควัน” เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้ ความจริงในการจัดการไฟป่าผ่านประสบการณ์การจัดการไฟป่าโดยองค์กรชุมชนต้นแบบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

คู่มือทำข่าวเมกะโปรเจ็กต์ (2551)
Publication

คู่มือทำข่าวเมกะโปรเจ็กต์ (2551)

“คู่มือการทำข่าวเมกะโปรเจกต์” เล่มนี้จะเป็นคู่มือสำหรับนักข่าวมือใหม่ ทั้งที่อยู่ในวงการสื่อมวลชนกระแสหลัก และนักข่าวไม่มืออาชีพทั้งหลาย

คู่มือการทำข่าวพลเมืองแบบมัลติมีเดีย (2554)
Publication

คู่มือการทำข่าวพลเมืองแบบมัลติมีเดีย (2554)

คู่มือนักข่าวพลเมืองแบบมัลติมีเดีย เป็นการรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการทำข่าวพลเมืองแบบง่าย ๆ สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการทำด้วยตัวเอง

คู่มือทำข่าวภัยพิบัติ (2553)
Publication

คู่มือทำข่าวภัยพิบัติ (2553)

ปัญหา “ภัยพิบัติ” กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการเกิดน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า สินามิ ฯลฯ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งกระทบต่อชีวิตผู้คน

แกะดำทำข่าว (2548)
Publication

แกะดำทำข่าว (2548)

เล่มนี้ แปลกกว่าเล่มอื่น ๆ ตรงที่นำเสนอขชีวิตการเป็นนักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการและนักเขียนทั้ง 6 คน ด้วยการเล่าเรื่องผ่านบทสัมภาษณ์ในสไตล์เป็นกันเอง ราวกับว่าการทำงานหนังสือพิมพ์ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด

การค้าเสรี ไทย-จีน ใคร…เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (2547)
Publication

การค้าเสรี ไทย-จีน ใคร…เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (2547)

หนังสือฉบับปฐมฤกษ์ของโลคอล ทอล์ค เพราะเราตระหนักดีกว่า “การสื่อสาร” ระหว่างกันมีความสำคัญยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์

คู่มือ “สิ่งแวดล้อม สื่อ และพลเมือง”
Publication

คู่มือ “สิ่งแวดล้อม สื่อ และพลเมือง”

คู่มือ “สิ่งแวดล้อม สื่อ และพลเมือง” ที่ถอดประสบการณ์ของคนทำงานสื่อสารสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือทั้งภาคประชาสังคมที่เคลือนไหวสิ่งแวดล้อม สื่อทางเลือก

Activist media สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Publication

Activist media สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Activist Media เป็นอีกมุมมองหนึ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่สื่อ เดิมเรา อาจได้ยินกันมาเสมอว่า สื่อมีหน้าที่เป็นเพียงกระจกสะท้อนความจริงสื่อจะ ไม่ก้าวเข้าไปสู่พรมแดนของปัญหาแต่คำถามที่มักได้ยินเสมอคือสื่

คู่มือการทำข่าวนโยบายสาธารณะ
Publication

คู่มือการทำข่าวนโยบายสาธารณะ

อาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำข่าวมายาวนานนับสิบปี เช่น ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ บรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์มติชน ภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และชูวัส ฤกษ์ศิริสุข บรรณาธิการประชาไทออนไลน์