แกะดำทำข่าว (2548)

แกะดำทำข่าว (2548)

เล่มนี้ แปลกกว่าเล่มอื่น ๆ ตรงที่นำเสนอขชีวิตการเป็นนักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการและนักเขียนทั้ง 6 คน ด้วยการเล่าเรื่องผ่านบทสัมภาษณ์ในสไตล์เป็นกันเอง ราวกับว่าการทำงานหนังสือพิมพ์ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด

การค้าเสรี ไทย-จีน ใคร…เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (2547)

การค้าเสรี ไทย-จีน ใคร…เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (2547)

หนังสือฉบับปฐมฤกษ์ของโลคอล ทอล์ค เพราะเราตระหนักดีกว่า “การสื่อสาร” ระหว่างกันมีความสำคัญยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์

คู่มือ “สิ่งแวดล้อม สื่อ และพลเมือง”

คู่มือ “สิ่งแวดล้อม สื่อ และพลเมือง”

คู่มือ “สิ่งแวดล้อม สื่อ และพลเมือง” ที่ถอดประสบการณ์ของคนทำงานสื่อสารสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือทั้งภาคประชาสังคมที่เคลือนไหวสิ่งแวดล้อม สื่อทางเลือก

Activist media สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Activist media สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Activist Media เป็นอีกมุมมองหนึ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่สื่อ เดิมเรา อาจได้ยินกันมาเสมอว่า สื่อมีหน้าที่เป็นเพียงกระจกสะท้อนความจริงสื่อจะ ไม่ก้าวเข้าไปสู่พรมแดนของปัญหาแต่คำถามที่มักได้ยินเสมอคือสื่

คู่มือการทำข่าวนโยบายสาธารณะ

คู่มือการทำข่าวนโยบายสาธารณะ

อาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำข่าวมายาวนานนับสิบปี เช่น ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ บรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์มติชน ภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และชูวัส ฤกษ์ศิริสุข บรรณาธิการประชาไทออนไลน์