Activist media สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Activist media สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Activist Media เป็นอีกมุมมองหนึ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่สื่อ เดิมเรา อาจได้ยินกันมาเสมอว่า สื่อมีหน้าที่เป็นเพียงกระจกสะท้อนความจริงสื่อจะ ไม่ก้าวเข้าไปสู่พรมแดนของปัญหาแต่คำถามที่มักได้ยินเสมอคือสื่

คู่มือการทำข่าวนโยบายสาธารณะ

คู่มือการทำข่าวนโยบายสาธารณะ

อาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำข่าวมายาวนานนับสิบปี เช่น ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ บรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์มติชน ภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และชูวัส ฤกษ์ศิริสุข บรรณาธิการประชาไทออนไลน์