รายงานสรุปบทเรียน 3 ปี โครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกฯ
|

รายงานสรุปบทเรียน 3 ปี โครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกฯ

รายงานสรุปบทเรียน โค…

โลกาภิวัตน์ประทะท้องถิ่น (2549)

โลกาภิวัตน์ประทะท้องถิ่น (2549)

จากคนทำงานสื่อทางเลือกหลายคน ที่จริงจังกับการติดตามความเป็นไปของโลกาภิวัตน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงบทเรียนต่อหลายกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในต่างประเทศ และกำลังจะเกิด หรือเกิดขึ้นแล้วในบ้านเมืองเรา

เปิดพรมแดนความรู้แก้ไขปัญหาหมอกควัน (2552)

เปิดพรมแดนความรู้แก้ไขปัญหาหมอกควัน (2552)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากการแลกเปลี่ยนใน “เวทีวิชาการว่าด้วยการจัดการไฟป่าแบบผสมผสาน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 และมีบทความสมทบที่เรียบเรียงจากประสบการณ์ทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงที่ผ่านมา

ทำเนียบสื่อทางเลือก (2547)

ทำเนียบสื่อทางเลือก (2547)

“การที่ทุกสังคมมองเห็นปัญหาของสื่อกระแสหลักและพยายามสร้างสื่อทางเลือกขึ้น เกิดความพยายามในการสร้างเครือข่าย ความพยายามที่จะสัมพันธ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การกระทำอันนี้เป็นพลังของตัวมันเอง”

ชุมชนหมอกควัน (2552)

ชุมชนหมอกควัน (2552)

หนังสือ “ชุมชนหมอกควัน” เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้ ความจริงในการจัดการไฟป่าผ่านประสบการณ์การจัดการไฟป่าโดยองค์กรชุมชนต้นแบบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

คู่มือทำข่าวเมกะโปรเจ็กต์ (2551)

คู่มือทำข่าวเมกะโปรเจ็กต์ (2551)

“คู่มือการทำข่าวเมกะโปรเจกต์” เล่มนี้จะเป็นคู่มือสำหรับนักข่าวมือใหม่ ทั้งที่อยู่ในวงการสื่อมวลชนกระแสหลัก และนักข่าวไม่มืออาชีพทั้งหลาย

คู่มือการทำข่าวพลเมืองแบบมัลติมีเดีย (2554)

คู่มือการทำข่าวพลเมืองแบบมัลติมีเดีย (2554)

คู่มือนักข่าวพลเมืองแบบมัลติมีเดีย เป็นการรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการทำข่าวพลเมืองแบบง่าย ๆ สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการทำด้วยตัวเอง

คู่มือทำข่าวภัยพิบัติ (2553)

คู่มือทำข่าวภัยพิบัติ (2553)

ปัญหา “ภัยพิบัติ” กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการเกิดน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า สินามิ ฯลฯ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งกระทบต่อชีวิตผู้คน

แกะดำทำข่าว (2548)

แกะดำทำข่าว (2548)

เล่มนี้ แปลกกว่าเล่มอื่น ๆ ตรงที่นำเสนอขชีวิตการเป็นนักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการและนักเขียนทั้ง 6 คน ด้วยการเล่าเรื่องผ่านบทสัมภาษณ์ในสไตล์เป็นกันเอง ราวกับว่าการทำงานหนังสือพิมพ์ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด