สภาลมหายใจเสนอรับมือฝุ่นควัน จังหวัดต้องมีการแจ้งภาวะวิกฤติเพื่อสุขภาพของประชาชน
|

สภาลมหายใจเสนอรับมือฝุ่นควัน จังหวัดต้องมีการแจ้งภาวะวิกฤติเพื่อสุขภาพของประชาชน

เมื่อวาน (22 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8/2566 ณ กาดฉำฉา ชุมชนโหล่งฮิมคาว บ้านมอญ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็น “หมอกควันไฟป่ากับโอกาสเกิดโรคมะเร็งปอดของคนเชียงใหม่”…