ผู้ว่ารับแต่งตั้ง คกก. ดูแลฉำฉาบนถนนสันกำแพงสายเก่า กำชับต้องร่วมดูแลถนนให้สวยงาม ขยะไม่มี
|

ผู้ว่ารับแต่งตั้ง คกก. ดูแลฉำฉาบนถนนสันกำแพงสายเก่า กำชับต้องร่วมดูแลถนนให้สวยงาม ขยะไม่มี

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2565) เมื่อเวลา 14.00 น. กลุ่มอนุรักษ์มรดกสันกำแพง มูลนิธิสื่อประชาธรรมและโรงเรียนบ้านหนองโค้ง เป็นตัวแทนของเครือข่ายสันกำแพง เข้าพบ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมดูแลฉำฉา จากเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 จากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัด…

ประกาศผลการประกวดภาพวาด “ฉำฉาของทุกคน”
| |

ประกาศผลการประกวดภาพวาด “ฉำฉาของทุกคน”

โครงการประกวดภาพวาด “ฉำฉาของทุกคน” ภายใต้โครงการเปลี่ยนสันกำแพงด้วยพลังเยาวชน พลังพลเมืองเด็กเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ร่วมสร้างเมืองของทุกคน (MIDL for Inclusive Cities 2022) มีวัตถุประสงค์คือ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร) ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)…

ฉำฉาของทุกคน Chamcha For All!
| |

ฉำฉาของทุกคน Chamcha For All!

มูลนิธิสื่อประชาธรรม กลุ่มเยาวชนพลเมืองสันกำแพง และเครือข่าย เชิญชวนร่วมงานมอบรางวัล (มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท) การประกวดภาพวาดของนักเรียน อ.สันกำแพงภายใต้หัว “ฉำฉาของทุกคน” ณ กาดต่อนยอน ชุมชนโหล่งฮิมคาว อ.สันกำแพง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00…

สภาลมหายใจเสนอรับมือฝุ่นควัน จังหวัดต้องมีการแจ้งภาวะวิกฤติเพื่อสุขภาพของประชาชน
|

สภาลมหายใจเสนอรับมือฝุ่นควัน จังหวัดต้องมีการแจ้งภาวะวิกฤติเพื่อสุขภาพของประชาชน

เมื่อวาน (22 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8/2566 ณ กาดฉำฉา ชุมชนโหล่งฮิมคาว บ้านมอญ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็น “หมอกควันไฟป่ากับโอกาสเกิดโรคมะเร็งปอดของคนเชียงใหม่”…

เยาวชนมองสันทรายผ่านเมนูอาหาร
|

เยาวชนมองสันทรายผ่านเมนูอาหาร

เมื่อวาน (12 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.00 น. มูลนิธิสื่อประชาธรรมได้ร่วมกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จัดเวทีอบรมการสื่อสารรณรงค์กับเยาวชนพลเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนในโรงเรียนสันทรายวิทยาคม 20 คน การจัดอบรมในครั้งนี้ สื่อประชาธรรมมองว่าประเด็นปัญหาในพื้นที่ อย่างเรื่องการทำเกษตรที่ใช้สารเคมี ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ที่เกิดจากการทำเกษตร ยังคงต้องการการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากคนในชุมชน…

เปลี่ยนสันกำแพงด้วยพลังเยาวชน จาก โรงเรียนสันกำแพง ถึงโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
| |

เปลี่ยนสันกำแพงด้วยพลังเยาวชน จาก โรงเรียนสันกำแพง ถึงโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิสื่อประชาธรรมร่วมกับ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนบ้านหนองโค้ง  กลุ่มเยาวชนพลเมืองสันกำแพง  และมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกันจัดทำโครงการ “เปลี่ยนสันกำแพงด้วยพลังเยาวชน” ภายใต้โครงการภายใต้โครงการ พลังพลเมืองเด็กเยาวชนรู้เเท่าทันสื่อ ร่วมสร้างเมืองของทุกคน (MIDL for Inclusive Cities…

โหล่งฮิมคาวจัด กิจกรรม “ประกวดผลงานศิลปะงานกาดต่อนยอนตอนเซาะเศษแป๋งศิลป์”
|

โหล่งฮิมคาวจัด กิจกรรม “ประกวดผลงานศิลปะงานกาดต่อนยอนตอนเซาะเศษแป๋งศิลป์”

ชุมชนโหล่งฮิมคาว บ้านมอญ ม.2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนโหล่งฮิมคาว ได้พัฒนากาดต่อนยอนและจัดกิจกรรมกาดเป็นประจำทุกปี โดยปี 2565 จัด ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 เพื่อรองรับกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ชุมชน วิถีประเพณีวัฒนธรรม เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดชุมชนมั่นคง…

คนสันกำแพงพบแขวงทางหลวงเชียงใหม่ หารือเร่งฟื้นฟูฉำฉาป่วย
|

คนสันกำแพงพบแขวงทางหลวงเชียงใหม่ หารือเร่งฟื้นฟูฉำฉาป่วย

เมื่อวันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) เวลา 9.30 น. ทางกลุ่มอนุรักษ์มรดกสันกำแพง อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวแทนจากชุมชนโหล่งฮิมคาว กลุ่มผู้ประกอบการ และมูลนิธิสื่อประชาธรรม ได้ร่วมกันพูดคุยหารือแผนการทำงานดูแลต้นฉำฉาบนถนนสันกำแพงสายวัฒนธรรม กับทางแขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2  นิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่…

สันกำแพง: Green, Art & Craft
|

สันกำแพง: Green, Art & Craft

สันกำแพง อำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งห่างจากตัวเมืองเชียงใหมเพียง 20 กว่ากิโลเมตร แต่ต้นทุนทางเศรษฐกิจ ผู้คน วัฒนธรรมนั้นมีความหลากหลาย มีหลายชุมชนที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น ต้นทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น งานหัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ที่มีความร่มรื่นและชวนให้ผู้คนหลงไหล ประชาธรรมชวนมาดูว่าแต่ละพื้นที่ทำอะไรกันบ้างเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนของสันกำแพง

ประชาธรรมร่วมกับเทศบาลป่าไผ่ ชวนขับเคลื่อนชุมชนด้วยเศรษฐกิจสีเขียวกับงาน ‘Green local community กับการพัฒนาตลาดสีเขียว’
|

ประชาธรรมร่วมกับเทศบาลป่าไผ่ ชวนขับเคลื่อนชุมชนด้วยเศรษฐกิจสีเขียวกับงาน ‘Green local community กับการพัฒนาตลาดสีเขียว’

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. มูลนิธิสื่อประชาธรรม ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดกิจกรรม Green local community กับการพัฒนาตลาดสีเขียว ผ่านโครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ Community Center (ศูนย์ CC)…