เยาวชนมองสันทรายผ่านเมนูอาหาร
|

เยาวชนมองสันทรายผ่านเมนูอาหาร

เมื่อวาน (12 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.00 น. มูลนิธิสื่อประชาธรรมได้ร่วมกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จัดเวทีอบรมการสื่อสารรณรงค์กับเยาวชนพลเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนในโรงเรียนสันทรายวิทยาคม 20 คน การจัดอบรมในครั้งนี้ สื่อประชาธรรมมองว่าประเด็นปัญหาในพื้นที่ อย่างเรื่องการทำเกษตรที่ใช้สารเคมี ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ที่เกิดจากการทำเกษตร ยังคงต้องการการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากคนในชุมชน…