ข่าวชุมชนทางเลือก

เชียงใหม่ / สื่อประชาชนภาคเหนือได้แนวทางการทำงานในอนาคต นักวิชาการชี้ รัฐ-ทุนยังครอบงำ ทำปฏิรูปสื่อไทยไปไม่ถึงไหน
05/03/2009 - 10:17
เชียงใหม่/เกษตรกร-แนวร่วม รุกทำตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งถึงมือผู้บริโภค หวังปูทางอนาคตให้ผู้ผลิตและบริโภคกำหนดรูปแบบการผลิตสินค้าอินทรีย์ร่วมกัน
03/10/2009 - 15:51
ตรัง/ ชาวตรังรุกจัดเวทีหาทางออกในสภาวะยางราคาตก จี้รัฐบาลใหม่เร่งแก้ปัญหาประชาชนประกันราคายาง แนะต่อไปเลิกพึ่งพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เน้นปลูกพืชหลากหลาย สร้างฐานอาหารชุมชนให้มั่นคง
12/19/2008 - 20:00
เชียงใหม่/ ม.พายัพจัดเวทีระดมสมอง พัฒนากลไกสื่อสร้างธรรมาภิบาล-ประชาธิปไตย นักพัฒนาสังคมชี้สื่อต้องยึดหลักจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน
12/04/2008 - 15:21
เชียงใหม่ / ชาวนาเกาหลีใต้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม ชี้การนำเข้าสินค้าเกษตร ตุ้นทุนการผลิตที่ใช้สารเคมี กระทบชาวนามีปัญหาหนี้สิน ชี้ต้องส่งเสริมภาคเกษตรให้พึ่งพาตนเองได้ ย้ำรัฐต้องสนับสนุนกฎหมายที่ปกป้องอธิปไตยทางอาหาร
07/30/2008 - 16:59
เชียงใหม่/ตัวแทนเกษตรกรอินทรีย์ทั่วเชียงใหม่เยือนศาลากลางจังหวัด เรียกร้องหน่วยงานเห็นความสำคัญ “เกษตรอินทรีย์” เสนอ 3 ยุทธศาสตร์เน้นการส่งเสริมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม เซ็ง ! ข้อเสนอไร้เงาพ่อเมืองมารับ
06/27/2008 - 14:57
ปัจจุบันเป็นช่วงวิกฤตข้าว ทั้งวิกฤตเรื่องพันธุ์ข้าว ที่ดิน หากเราผ่านวิกฤตนี้ไปไม่ได้ ชาวนาก็จะสูญพันธุ์ หากเราไม่ปรับตัวชาวนาไทยจะอยู่รอดยาก ฉะนั้นเรื่องง่ายๆ คือพันธุ์ข้าวที่เรามีอยู่เป็นขุมทรัพย์ ที่ถูกแช่แข็งมา 30 ปีถึงเวลาที่จะต้องกลับคืนผืนนาได้แล้ว
06/02/2008 - 14:50
ตรัง/รากหญ้าเมืองตรังรวมตัวสร้างธรรมนูญชุมชน หลังถูก จนท.คุกคามกล่าวหารุกป่าทั้งที่อยู่อาศัยมานาน ชี้เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านจัดการท้องถิ่น ระบุเป็นสิทธิชุมชนตามเจตนารมณ์ รธน.
04/22/2008 - 16:16

Pages

Subscribe to ข่าวชุมชนทางเลือก

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร