ข่าวตรวจสอบนโยบายสาธารณะ

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเปิดประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ หลังเปิดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดและขอบเขตงานดังกล่าวจำนวนสองครั้ง เชื่อกระบวนการดังกล่าวจะเปิดให้สาธาณชนมีส่วนร่วม
04/08/2014 - 07:06
เชียงใหม่/เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป (คชสป.) ภาคเหนือ เสนอทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยต้องปฏิรูปที่โครงสร้าง ลดอำนาจรัฐ กระจายอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่น พร้อมผลักดัน พ.ร.บ.บริหารจังหวัดปกครองตนเอง
04/07/2014 - 15:05
เชียงใหม่/กสทช. - มพบ. - CI เปิดเวทีการประชุมนานาชาติว่าด้วยสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตัล กว่า 30 ประเทศเข้าร่วม ตลอด 2 วันนี้ ถก! สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งด้านโทรคมฯ - บรอดแคส ในยุคหลอมรวม
04/03/2014 - 22:56

Pages

Subscribe to ข่าวตรวจสอบนโยบายสาธารณะ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร