ข่าว-บทความ

ในห้วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา “ลำไย” ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญชนิดหนึ่งของคนในแอ่งพื้นที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน โดยเฉพาะเมื่อจีนได้เปิดตลาดเสรีมากขึ้น เมื่อคนมีกำลังซื้อ ความต้องการบริโภคก็มากขึ้น ทำให้ “ลำไย”ผลไม้ที่ครั้งหนึ่งเคยซื้อ-ขายในฤดู ก็ขยายออกมาทำนอกฤดูกาล
05/01/2016 - 16:46
ธุรกิจการค้าลำไย เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่พ่อค้าจีนเข้ามาทำการค้ามากขึ้นในหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ปลูกลำไยที่ปลูกกันมากในภาคเหนือเช่นจังหวัดลำพูน และเชียงใหม่ เมื่อคนจีนนิยมกินผลไม้ชนิดนี้อย่างมาก ประกอบกับพื้นที่การเพาะปลูกลำไยในจีนไม่ค่อยได้ผลผลิตดี จึงทำให้การค้านี้กลายเป็นธุรกิจที่
04/29/2016 - 17:41
ลำไย เป็นไม้ผลที่นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเนื่องจากมูลค่าการส่งออกหลายพันล้านบาท เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าไทยเป็นแหล่งผลิตลำไยรายหลักของโลก โดยพื้นที่ปลูกลำไยแหล่งใหญ่ของประเทศอยู่ทางภาคเหนือตอนบน บางสายพันธุ์ปลูกในภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น บริเวณจังหวัดเชี
04/27/2016 - 21:18
ขบวนประชาชนก่อนรัฐประหารปี 2549  ที่ชูคำขวัญหรือวาทกรรมแบบ  ‘ประชาชนต้องกำหนดอนาคตตนเอง’  ‘ประชาชนต้องมา
04/26/2016 - 22:02
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนาวิชาการ  “อ่านรัฐธรรมนูญในฐานะวรรณกรรมและศิลปะ” มีเนื้อหาที่การพูดคุยต่อเนื่องน่าสนใจ แต่เนื่องจากงานชิ้นนีมีความยาวเกินพื้นที่การแสดงบนเว็บไซต์ประชาธรรม จึงแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองตอน ประกอบด้วย ตอนแรกเป็นเนื้อหาการนำเสน
04/04/2016 - 21:08
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนาวิชาการ  “อ่านรัฐธรรมนูญในฐานะวรรณกรรมและศิลปะ” มีเนื้อหาที่การพูดคุยต่อเนื่องน่าสนใจ แต่เนื่องจากงานชิ้นนีมีความยาวเกินพื้นที่การแสดงบนเว็บไซ
04/04/2016 - 20:01

Pages

Subscribe to ข่าว-บทความ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร