ข่าว-บทความ

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์[1] แม่บ้าน-ภารโรง สถานะที่กำกวม
09/27/2016 - 17:40
เมื่อเอ่ยถึง สารภี บางคนอาจนึกถึงไม้ยืนต้นดอกขาวอมเรืองเป็นกระจุก มักร่วงหล่นตามพื้น บ้างก็ อาจนึกอำเภอเล็ก ๆ แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ ซึ่งเชื่อมต่อกับจ.ลำพูน ด้วยถนนสายต้นยาง—ขี้เหล็ก สำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการสัญจรบนถนนเส้นนี้ ย่อมจะนึกถึงภาพจำนี้ได้ไม่ยาก ต้นยางนาสูงใหญ่ น่าเกรงขาม อายุนานร่วม
09/26/2016 - 02:16

zzz

zzz
09/24/2016 - 08:48
วันนี้ 14 ก.ย. 2559 ที่ห้องประชุมสีฟ้า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดเสวนา "วิกฤตสิทธิชุมชนกับอำนาจนิยมในทรัพยากร" ตลอดบ่ายวันนี้ รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี หนึ่งในวิทยากรในการเสวนานำเสนอประเด็น ดังต่อไปนี้
09/14/2016 - 04:43
การประชุมในวันนี้ทางโครงการได้นำเสนอ 5 ต้นแบบของโครงข่ายขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยโครงข่ายสายหลัก โครงข่ายสายรอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง เพื่อไปปรับปรุงต้นแบบ และเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่สาม (เดือนพฤศจิกายน) โดยโครงการฯ จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเล
09/12/2016 - 23:53
เว็บไซต์ www.nbtcrights.com (http://nbtcrights.com/2016/09/6787)  ได้เผยแพร่หนังสือฉบับที่ ทช 1003.09/31834 วันที่ 22 ส.ค.
09/03/2016 - 02:33

Pages

Subscribe to ข่าว-บทความ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร