ข่าว-บทความ

เว็บไซต์ www.nbtcrights.com (http://nbtcrights.com/2016/09/6787)  ได้เผยแพร่หนังสือฉบับที่ ทช 1003.09/31834 วันที่ 22 ส.ค.
09/03/2016 - 02:33
วันที่  27  สิงหาคม  2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในเวทีส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ระดับภูมิภาค ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เครือข่ายประชาชน ภาคเหนือ ประกอบด้วย เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคเหนือ เครือ
08/27/2016 - 04:15
แถลงการณ์ กรณีนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวเนื่องจากแจกเอกสาร อันมีเนื้อหาเป็นการแสดงความเห็นต่อการลงประชามติ  
08/19/2016 - 06:06
คล้ายปัญหาการยึดแย่งที่ดินในพื้นที่อื่นๆ ในภาคเหนือ บ้านดอยเทวดา ต.สบบง อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งเกิดปัญหาการแย่งยึดที่ดินจากนายทุนและผู้มีอิทธิพลมาเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ ทั้งด้านที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย ชาวบ้านได้ร่วมกันต่อสู้มาอย่างยาวนานในส
08/09/2016 - 06:14
วันนี้ 4 ส.ค. 2559 สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.) เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกันแถลงข่าว ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ประกาศไม่รับเนื้อหาร่างกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ร่างกม.กสทช.
08/04/2016 - 01:31
วันนี้ 5 วันก่อนวันลงเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (2 ส.ค.59) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีเพาะปัญญา ชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา “ชาติพันธุ์สนทนา ร่างรัฐธรรมนูญ 2559”
08/01/2016 - 21:45
เลย/วานนี้ 27 กรกฎาคม 2559 เมื่อเวลาประมาณ 14:00 น.
07/27/2016 - 22:35
วันนี้ (27 กรกฎาคม 2559) เครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) นำโดยนายดิเรก กองเงิน ประธานเครือข่าย ร่วมด้วยชาวบ้านเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือประมาณร้อยกว่าคนได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อเร่งรัดแนวทางสิทธิการจัดการทรัพยากรในรูปแบบ “โฉนดชุมชน”  “โคร
07/27/2016 - 02:14

Pages

Subscribe to ข่าว-บทความ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร