บทความ

เห็นอะไรในสายน้ำ: เห็นการขาดบู
11/07/2011 - 11:47
บทความโดยสามชาย ศรีสะนต์ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมในมุมมองแบบสังคมวิทยา พร้อมชี้ว่ารัฐบาลยังผิดพลาดในการจัดการแก้ปัญหาทั้ง 3 ส่วน คือการจัดการน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฟื้นฟูเยียวยา
10/31/2011 - 10:50
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์  นักกฎหมายมหาชน อาจารย์คณะนิติศาสต
10/25/2011 - 17:02
ปัญหาต่างๆ ที่มาพร้อมกับม่านหมอกน้ำ อาจบังตาสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่จริง ลองใช้เวลาสั้นเท่าที่ยังพอมีตั้งสตินิดหนึ่งและมองปัญหา หนทางแก้ไข และทางเลือกที่เกิดขึ้น มองข้ามวาทกรรมต่างๆทั้งหลาย บางทีพอเราฉุกคิด เราอาจพบว่าสิ่งที่
10/25/2011 - 12:16
อุทกภัยอาจทำให้มองไม่เห็นการช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองระหว่างสิทธิธรรมสองประเภท เพราะความร่วมมือกันในการเผชิญอุทกภัยระหว่างรัฐบาลและ
10/25/2011 - 11:47

Pages

Subscribe to บทความ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร