บทความ

คิดๆ ดู จะว่าไปแล้วระบบการศึกษาของบ้านเราก็เป็นเหมือนสถาบันที่ผลิตคน ผลิตแรงงานออกไปสู่ระบบตลาด เข้าไปแข่งขันกัน เป็นการเรียนที่ไม่ได้มุ่งเน้นให้คนได้พึ่งพาตัวเอง สุดท้ายคนก็อยากเป็นคนมีเงิน เพียงเพราะว่าจะทำให้มีกำลังซื้อ เครื่องอุปโภค บริโภคในรูปแบบต่าง
09/03/2007 - 10:47
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550 นับได้ว่าเป็น “การอภิวัฒน์” ระดับหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะคนในแวดวงการเมือง และการสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นแบบอย่าง เพื่อ “อภิวัฒน์สังคมตามรัฐธรรมนูญ 2550”
08/27/2007 - 16:43
วิธีการควบคุมยิ่งสร้างแรงกดดันให้คนแสวงหา อีกทั้งการห้ามปรามไม่สามารถที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ ดังนั้นการให้การศึกษาและสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาคิดเป็นทำเป็นและนำไปสู่การสามารถคิด วิเคราะห์ และสามารถแยกแยะได้จึงเป็นสิ่งที่รัฐควรจะทำมากกว่า
08/26/2007 - 15:59
ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเร่งรีบยกร่างกฎหมายสื่อถึง 7 ฉบับรวด รวมแก้ไขกม.การจัดสรรคลื่นความถี่อีก 1 ฉบับ การผลักดันกฎหมายทั้งหมดเป็นที่คลางแคลงใจของเครือข่ายภาคประชาชนอย่างมากว่าเหตุใดจึงต้องเร่งรีบผลักดันในรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
08/19/2007 - 12:18
นักวิทยาศาสตร์ต้องไม่หากินกับสิทธิบัตร ภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนายา การจดสิทธิบัตรการปรับเปลี่ยนสิ่งประดิษฐ์เพียงเล็กน้อยเพื่อยืดสิทธิผูกขาดการตั้งราคานั้นนำไปสู่การใช้สิทธิบัตรในทางที่ผิด
08/17/2007 - 16:11
อีกไม่กี่วัน ก็จะถึงวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550 ยิ่งใกล้วัน ก็ยิ่งมีการปล่อยข่าวลือ ปั้นเรื่อง ใส่ร้ายป้ายสีร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับประชามติ เพื่อมุ่งหวังจะใช้ความลวงล้มร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
08/14/2007 - 16:05
พระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ..... เป็นหนึ่งในบรรดากฎหมายที่ต่างเร่งกระบวนการดำเนินการในยุคสมัยรัฐบาลนี้ กฎหมายดังกล่าวเป็นมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้รับการวิจัย แต่ประเด็นที่น่าให้เกิดกระบวนการขบคิดภายใต้โจทย์ว่า� “มนุษย์คือเครื่องมือในการวิจัยเช่นนั้นหรือ ?”
08/02/2007 - 17:37
        อย่างในกรณี เช กูวารา เขาสามารถเข้าถึงประชาชนได้ ก็เพราะเขามีความรักในเพื่อนมนุษย์และมีความเป็นมนุษย์อย่างยิ่ง การที่เข้าถึงประชาชนได้ ทำให้เขาได้ลงมือทำงานจริง ๆ มิใช่รู้แต่ทฤษฏี และกลุ่มชนที่เขาปฏิบัติงานด้วยได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเขา และพวกนี้เองที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญ ในการทำงานร่วมกันการเสวนาช่วยให้ผู้นำ และประชาชนร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การปฏิวัติที่แท้จริง จะสร้างสรรค์ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรัก...
07/26/2007 - 20:32

Pages

Subscribe to บทความ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร