รายงานพิเศษ

ประสิทธิ์-น้อย เกิดที่ประเทศลาวจึงเป็น "ลูกพ่อไทย" หรือมีสถานะเป็นคนสัญชาติไทยตามหลักสืบสายโลหิตจากบิดาตามมาตรา 7 วรรคสอง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 เขาจึงเปรียบได้กับคนไทยตกหล่น แต่ปัญหาที่สำคัญคือ เขาต้องไปดำเนินการให้อำเภอโขงเจียมรับรองว่า-เขาเป็นคนสัญชาติไทย โดยการเพิ่มชื่อของเขาเข้าในทะเบียนบ้านคนไทย (ท.ร.14) และออกบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยให้เขา
03/08/2012 - 17:13
ชุมชนท่าสะแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่ารวม 10,447 ไร่ ย้ำขอรักษาผืนป่าตึงผืนสุดท้ายในเขตลุ่มน้ำฝางเอาไว้ เผยเป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์ ที่ชุมชนหาอาหารจากป่าได้ตามฤดูกาล และใบตองตึง ยังเป็นรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชน
03/02/2012 - 11:32
กรณีอนุกรรมการด้านการวางแผนและกำหนดมาตรการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จะเสนอแผนให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือ กยน.
02/17/2012 - 11:00
เปิด11ท่าทีไทย ในการหารือข้อราชการ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" กับ"นาจิบ ราซัค" นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย มุ่งแก้ปัญหาชายแดนใต้ ยาเสพติด คน 2 สัญชาติ แรงงานร้านต้มยำ สร้างสะพานตากใบ ตั้งเขตอุตสาหกรรมยางพาราฝั่งมาเลย์ อุตสาหกรรมปาล์มฝั่งไทย
02/16/2012 - 13:07
สุขภาพและความเจ็บป่วย ต้องไม่ใช่สินค้าเพื่อแสวงหากำไร  หลักการนี้เป็นหลักสากล แต่กำลังเลอะเล
01/25/2012 - 11:55

Pages

Subscribe to รายงานพิเศษ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร