รายงานพิเศษ

ในสถานการณ์วิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน ที่อยู่ ที่ยืน จังหวะก้าวในอนาคตของภาคประชาชนจะเป็นอย่างไร ? อ่านสองมุมมอง "เพิ่มศักดิ์ – ไพโรจน์" ..."ปัจจุบันถึงเวลาแล้วที่ภาคประชาชนต้องลุกขึ้นตรวจสอบและทวงถามรัฐบาลได้แล้วว่าความเป็นธรรม ยั่งยืน การกระจายอำนาจที่เขียนไว้สวนหรูในนโยบายมันอยู่ตรงไหน"...8 มีนาคม 2550 โดยมีพาดหัวข่าวว่า "เสนอแก้กฎหมายป่าไม้ 10 ฉบับ", "หนุนเอกชนค้าสัตว์ป่า" โดยจะมีการเปิดให้ค้าสัตว์ป่าได้เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ นอกจากนี้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายอุทยาน ให้โซนนิ่งเขตอุทยาน เขตผ่อนปรน เขตหวงห้ามให้ชัดเจน ส่วนเรื่องโรงแรมที่พักก็จะให้เอกชนเข้ามาดำเนินการในเขตอุทยานเพราะบริหารจัดการได้ดีกว่า ....
03/13/2007 - 00:00
… บทเรียนของไอทีวีผมคิดว่าควรจุดกระแสให้สื่ออื่นๆ มีความตื่นตัวในหลักการความเป็นเสรีภาพของสื่อ การเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ผมคิดว่านี่คือเป้าหมายของการต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามที่ทำงานด้านสื่อ ควรไปให้ถึงจุดนั้นจุดที่สื่อจะต้องเสรีต้องเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง...
03/10/2007 - 00:00
       กรณีตัวอย่างความขัดแย้งของชุมชนที่ในเขตป่ากับเจ้าหน้าที่รัฐยังเป็นกรณีคลาสสิคที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ดังเช่นกรณีความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐในเขตป่าสงวนเขาพระวิหาร  ต.บักดอง  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความขัดแย้งจากกรณีปัญหาการประกาศพื้นที่เขตป่าสงวนเขาพระวิหารทับที่ทำกินชาวบ้าน...
03/10/2007 - 00:00
�������...อย่างไรก็ตาม จากการผลักดันของ กฟผ.ที่เป็นไปอย่างเข้มข้น และท่ามกลางกระแสการคัดค้านที่กว้างขวาง กล่าวได้ว่า ณ เวลานี้ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ต้องแสดงจุดยืนว่าจะเอาอย่างไรกับโครงการนี้ จะเลือกตามเช็ดความล้มเหลวในโครงการที่เกิดขึ้นจากความมุทะลุของรัฐบาลชุดที่แล้วอย่างโครงการสนามบินสุวรรณภูมิอีกหรือไม่ หรือจะเลือกฟังเสียงท้วงติงประชาชนเจ้าของประเทศที่วิตกในปัญหาที่จะตามมา นาทีนี้ถือเป็นบทพิสูจน์วิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้...
02/25/2007 - 00:00
ความเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่� เมืองท่องเที่ยวที่หลายคนใฝ่ฝันหา� ไม่ต่างไปจากกรุงเทพฯ� และอีกหลายเมืองในโลกที่มุ่งเน้นแต่การพัฒนา� การสร้างอาคารสูงที่ขาดการวางผังจนละเลยปัญหาสิ่งแวดล้อม� มลพิษ� ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตต่อคนที่อยู่อาศัย
02/19/2007 - 00:00
         ขณะที่รัฐบาลกำลังจะนำร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น เข้าหารือกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ.นี้ ล่าสุดกลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอว็อทช์) ร่วมกับนักวิชาการอิสระ ได้จัดทำ"ข้อวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อการพิจารณาร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น : ชุดที่ 1"โดยกล่าวถึงปัญหาผลกระทบ ข้อบกพร่องที่มีอยู่ใน JTEPA พร้อมทั้งเรื่องพิจารณาทบทวนแก้ไข
02/13/2007 - 00:00
���� "....บุญกุ้มข้าวใหญ่�ถือเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมจิตใจ ร่วมทุนของคนท้องถิ่น ในการต่อต้านทุนโลกาภิวัฒน์ที่กำลังคืบคลานเข้ามาทำลายความเป็นชุมชนให้สูญหาย กองข้าวสูงเมตรกว่าๆ จะต้านทานภูเขาเกลือที่สูงกว่า 40 เมตรได้หรือไม่�เงินบริจาคเพียง 48,010 บาท�จะต้านทานเงินทุนจดทะเบียนของบริษัทกว่า 3,000 ล้านบาทได้นานเพียงใด�ฤ ชนบทถิ่นแถบนี้จะเพียงบทสุดท้าย� ใครจะเป็นผู้ตอบคำถามนี้...?"
02/11/2007 - 00:00
���� "...ผมอยากที่จะฝากความคิดตรงนี้ไว้ว่าเรื่องสิทธิชุมชนอย่ามองเป็นอะไรที่มันยากจนกระทั่งไม่เข้าใจเลย จริงๆแล้วมันก็คือสิทธิที่อยู่ข้างกายเรา..."
02/05/2007 - 00:00

Pages

Subscribe to รายงานพิเศษ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร