รายงานพิเศษ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำหนดไว้ว่าในวันจันทร์ที่ 22 ม.ค.2550  เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะส่งคำให้การเพิ่มเติม ในคดีการขอให้ยกเลิกเพิกถอน การตราพระราชกฎฤษีกาเพื่อรองรับการแปรรูปปตท. ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้กับศาลปกครองสูงสุด
01/23/2007 - 00:00
ตลอดระยะเวลา 34 ปี ระบบชลประทานของชาวบ้านไม่เคยประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำ เนื่องจากท่าน้ำทั้ง 7 ท่าของชาวบ้าน เป็นบริเวณท่าน้ำลึกที่มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาลผลิตนาปรัง และยังเป็นที่สูงสำหรับสูบน้ำมาพักไว้และกระจายน้ำไปได้ตามความต้องการของสมาชิก รวม 187 คน รวมคลองหลัก 24 สาย ระยะทาง ประมาณ 5.8กิโลเมตร พื้นที่ปลูกข้าวทั้งสิ้นประมาณ 1,618 ไร่
01/12/2007 - 00:00
��� ....ยิ่งเรามีการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นเท่าไหร่� ก็ดูเหมือนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเราก็ถอยหลังเป็นเงาตามตัว�� สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยก็เช่นกันพบว่าไม่เคยดีขึ้นเลยไม่ว่าเราจะเปลี่ยนรัฐบาลกี่รัฐบาล� ต่อให้มีการขนานนามรัฐบาลชุดที่มาใหม่ว่าเป็นรัฐบาลคนดี� มีคุณธรรม� แต่สถานการณ์สิทธิมนุษยชนก็ยังรุนแรงขึ้นทุกขณะ� ดังเช่นกรณีเหตุการณ์ภาคใต้ภายหลังเปลี่ยนเป็นรัฐบาล คปค.� ความรุนแรงภาคใต้รายวันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เช่นเดิม��
01/06/2007 - 00:00
�������� บทเรียนอันเจ็บปวดของชาวบ้านต่อการต่อสู้กับอำนาจรัฐ�แม้หน่วยงานราชการต่างๆ จะตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อกันแก้ไขปัญหา�แต่ไม่มีใครเข้าใจและต้องการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ คือ ยุติการทำลายป่าอย่างถูกกฎหมายของ อ.อ.ป. และยุติแนวคิดการอนุรักษ์ป่าแบบผิดๆ ของรัฐบาล โดยไม่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่เชื่อถือในภูมิปัญญาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบชาวบ้าน ทั้งที่ปรากฏการณ์ที่เห็นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
01/06/2007 - 00:00
หลังเหตุการณ์สึนามิ  ในประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหาภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วม  ดินโคลนถล่มเกือบจะตลอดทั้งปี   เกือบทุกภูมิภาคล้วนได้รับผลกระทบ ไม่เว้นแม้แต่เขตรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล                เป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้ว  หลายภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร  บทเรียนการจัดการปัญหาล้วนต้องนำมาทบทวนมากขึ้น  ว่ามีการจัดการปัญหากันอย่างไร  เพราะปัญหาภัยพิบัติจะกลายเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกในอนาคต  อันเนื่องมาจากการทำลายสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมนุษย์เป็นด้านหลัก 
01/05/2007 - 00:00
        ...ไม่ว่าจะกี่รัฐบาล  นโยบายที่เราจะได้เห็นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการขนาดใหญ่  เม็กกะโปรเจ็คต์ทั้งหลาย  เพราะโครงการเม็กกะโปรเจ็คต์นั้นเป็นที่มาของงบประมาณหลายพันล้านบาท ในช่วงของรัฐบาลทักษิณได้ทิ้งมรดกโครงการเม็กกะโปรเจ็คต์ไว้เป็นจำนวนมาก  และส่งผลกระทบถึงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการแหกตาระดับชาติ เช่น โครงการพืชสวนโลก และยังมีการผลักดันพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษในเขตป่า (อพท.)   จนมาถึงรัฐบาลในยุค คปค.  สิ่งที่ภาคประชาชนจับตามองคือ  โครงการเม็กกะโปรเจ็คต์ จะเดินหน้าต่อไปอย่างไร 
01/03/2007 - 00:00
         ....ในช่วงปีที่ผ่านมาแม้สถานการณ์ทางการเมืองจะผันผวนเพียงใด  แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือนโยบายทางด้านการเจรจาการค้าของไทย  เพราะแนวทางที่ดูเหมือนเป็นหัวใจหลักของประเทศก็ยังยึดแน่นที่แนวทางเดิมคือ "การเปิดเสรีการค้า ตามแนวทางทุนนิยมเสรี"    เมื่อการเมืองเริ่มนิ่งหลังเหตุการณ์  19 กันยายน   แม้ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะชูธง "เศรษฐกิจพอเพียง" นำหน้าก็ตาม  แต่ดูเหมือนสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐบาลทักษิณเลยคือ การเดินหน้าเรื่องการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับนานาประเทศอยู่เหมือนเดิม  ซึ่งยังเป็นคำถามว่าการค้าเสรีกับเศรษฐกิจพอเพียงจะไปด้วยกันได้หรือไม่ ? 
12/31/2006 - 00:00
         นี่คือ ภาพรวมความคืบหน้าที่ถอยหลังของคดีที่ดินลำพูนรวม 26 คดี ซึ่งมีจำเลยทั้งหมด 145 คน ภายใต้การโฆษณาคำโตที่ว่า รัฐบาลทักษิณ จะแก้ไขปัญหาคนจนให้หมดภายใน 6 ปี (2547 – 2552) ด้วยการแจกที่ดินทำกินให้กับคนจน ทั้งนี้ยังไม่นับคดีแพ่งที่ธนาคารซึ่งถือครองโฉนดหนี้เน่าเป็นเจ้าของที่ดิน กำลังฟ้องขับไล่อีกจำนวนมาก และมันเป็นมรดกบาปที่รัฐทิ้งไว้ ทั้ง ๆ ภาครัฐกับภาคเกษตรกรได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันตรวจสอบสถานะของที่ดินอันเป็นมูลเหตุแห่งกรณีว่าออกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่          ปัญหาอยู่ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันที่ชูคำขวัญ "เศรษฐกิจพอเพียง" จะกล้าผ่าตัดโครงสร้างการถือครองที่ดินที่กระจุกตัวอยู่ในมือ นายทุน และนักการเมือง ซึ่งถูกพวกท่านรัฐประหารอำนาจไปแล้วหรือไม่.
12/25/2006 - 00:00

Pages

Subscribe to รายงานพิเศษ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร