รายงานพิเศษ

       ...ผลพวงจากการอพยพชุมชนเหล่านั้นออกมาจากป่าล้วนประจักษ์ชัดเจนว่าความล่มสลาย ชุมชนแตกดับล้วนเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ ขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่มีพื้นที่ใดที่รัฐสามารถจัดการหรือแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นยุคปัจจุบันนี้ถึงเวลาแล้วที่รัฐต้องทบทวนแนวคิดการจัดการป่าอย่างจริงๆจังๆ และคงต้องทบทวนด้วยว่าการอพยพคนออกจากป่านั้นใช่วิธีการอนุรักษ์ที่แท้จริงและยั่งยืนหรือไม่
12/17/2006 - 00:00
       ...ตลอดระยะเวลาการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่ผ่านมานานเกือบครบเดือน สิ่งที่ปรากฏขึ้นพบว่ากลับเต็มไปด้วยปัญหาสารพัด หลายปัญหาแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับงานที่มีการให้ดีกรีว่าเป็นงานระดับโลก
11/26/2006 - 00:00
เหมืองแร่ทองคำของบริษัททุ่งคำ ต.เขาหลวง อ. วังสะพุง  ซึ่งถือว่าเป็นเหมืองแร่ที่ดำเนินกิจการโดยเอกชนแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ได้รับประทานบัตรดำเนินกิจการเหมืองแร่จากกรมทรัพยากรธรณีเมื่อปี  2538  จำนวน  6  แปลง  รวมพื้นที่ทั้งสิ้น  1,038  ไร่  3  งาน
11/19/2006 - 00:00
วิกฤติพลังงานที่ผ่านมาตั้งแต่การพัฒนาของเรา มันเป็นเรื่องที่คนอื่นจัดการให้เราตลอด ถึงเวลาเราก็จ่ายเงิน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า พลังงาน น้ำมัน ต่างๆ มีกระทรวง ราชการ หน่วยงานต่างๆจัดการให้เราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเรา
11/05/2006 - 00:00
....การค้นหาความหมายของคำว่า "พอ" ยังเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับมนุษย์ผู้มากด้วยกิเลสและตัณหา เช่นเดียวกับ ความหมายของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย ๆที่จะนำมาอธิบายบริบทของสังคมที่เคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ได้ทั้งหมด 
10/29/2006 - 00:00
...."เขตเศรษฐกิจพิเศษคือการดิ้นรนของนายทุนที่ทำงานไม่สะดวกในภาวะปัจจุบัน   และเป็นการยึดเอาทรัพย์สมบัติของสาธารณะมาให้กับนายทุน   โดยอ้างว่าเพื่อให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการแข่งขันอย่างประหลาด เพราะเป็นการแข่งขันด้วยทรัพย์สมบัติของคนอื่น"
10/21/2006 - 00:00
เมื่อรัฐธรรมนูญถูกยกเลิก  คำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือ กระบวนการผลักดันสิทธิของประชาชนในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องสื่อ  เรื่องป่าชุมชน  ระบบสวัสดิการของประชาชนที่เคยผลักดันกันนมนานจะต้องกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หรือไม่ ?  คณะปฏิรูปฯ จะสามารถสานต่อเจตนารมณ์ของภาคประชาชนในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างไร
09/22/2006 - 00:00

Pages

Subscribe to รายงานพิเศษ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร