รายงานพิเศษ

แม้ว่าโครงการส่งเสริมการปลูกสวนยาง จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรก็ตาม แต่ข้อสังเกตที่เกิดขึ้น คือ ยางพาราจะเดินซ้ำรอยเดิมลำไยอีกหรือไม่ เมื่อมีผู้ผลิตยางมากขึ้นทั้งจากประเทศไทย มาเลเชีย อินโดนีเชีย เวียดนาม�หรือแม้แต่จากจีน เมื่อนั้นราคาย างจะลดลงหรือไม่�เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานโยบายสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐอย่างเข้มข้น เพื่อการส่งออกนั้น กลับสั่นคลอนความมั่นคงทางอาหารของคนในประเทศมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นเหตุให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า ปัญหาการแย่งชิงน้ำในท้องถิ่นด้วย...
09/18/2006 - 00:00
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ช่วงเริ่มโครงการใหม่ๆได้รับการทักท้วงจากหลายฝ่าย ที่วิตกว่ากล้ายางกว่า 90 ล้านต้นนับว่าเป็นปริมาณมหาศาล ไม่สามารถจัดหาด้วยลำพังแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงแห่งเดียวได้ ขณะที่ซีพีเองนั้นก็ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการจัดการกล้ายางพารามาก่อน แต่น่าเสียดายว่าข้อท้วงติงเหล่านั้นไม่มีผู้รับผิดชอบคนใดรับไปพิจารณา และในที่สุดปัญหาก็เกิดขึ้นตามข้อท้วงติงเหล่านั้นจริงๆ อีกทั้งเป็นที่น่าสังเกตว่าซีพีซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีความรู้ความสามารถด้านการเพาะกล้ายางพาราสามารถคว้าโครงการขนาดมหึมากว่า 1,400 ล้านบาทนี้มาดำเนินการได้อย่างไร...
09/10/2006 - 00:00
การที่รัฐบาลขาดมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมการถือครองที่ดิน  ปล่อยให้เอกชนเป็นเจ้าของที่ดินแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา  ทำให้กรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในครอบครองของผู้มีอันจะกินและปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
09/02/2006 - 00:00
"ตามที่รัฐบาล"ขิงแก่" รับลูกกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าแก้ไขบทบัญญัติบางประการของพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ได้ก่อให้การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งจากนักวิชาการ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักสาธารณสุข เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และองค์กรพัฒนาเอกชน จำนวนมาก ต่างชี้ประเด็นว่าการแก้ไขพ.ร.บ.เป็นการเตรียมการเพื่อตอบสนองการลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และยังเปิดทางให้สารเคมีอันตรายเข้ามาในประเทศมากขึ้น จนกระทั่งนำไปสู่กระแสการคัดค้านให้รัฐบาลหยุดแก้ไขร่างพ.ร.บ.ซึ่งจะต้นตอสารพิษท่วมประเทศในอนาคต"
07/06/2006 - 16:36
เหตุสะเทือนใจกรณีการจับตัวครูผู้หญิงโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อต่อรองแลกเปลี่ยนกับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้า กลายเป็นโศกนาฏกรรมทำร้ายตัวประกัน ทำให้ 1 ใน 2 ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นโคม่านั้น เสมือนละลอกคลื่นใหญ่ในเขื่อนซึ่งกำลังปริ่มน้ำ ที่ยากจะคาดเดาว่า ทำนบของความรู้สึกซึ่งมีสติแยกแยะชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกจากกลุ่มแนวร่วมที่เคลื่อนไหวก่อเหตุไม่สงบ จะพังทลายลงเมื่อไร
05/28/2006 - 22:44

Pages

Subscribe to รายงานพิเศษ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร