วิดีโอ

พื้นที่ตัวอย่างการจัดการป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน หนึ่งในหลายพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาการประกาศเขตป่าอนุรักษ์(อุทยานฯ)ซ้อนทับ
08/01/2002 - 00:00
พ.ศ.2528 ธนาคารโลก(World Bank) ให้ทุนสนับสนุนเร่งรัดการออกโฉนด ส่งผลให้มีการร่วมกันของข้าราชการและนายทุน กว้านซื้อเกร็งกำไร ฉ้อฉลออกโฉนดที่ดิน ซ้อนทับที่สาธารณะ ที่ป่า ที่หลายชุมชนเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ กลายเป็นความขัดแย้ง แม้บางพื้นที่เป็นที่สุดแล้วว่าการได้มาเอกสารสิทธิ์เป็นไปโดยมิชอบ แต่หน่วยงานรัฐก็มิได้ตัดสินใจแก้ไข ลอยแพปัญหาเนิ่นนานหลายปี จนหลายชุมชนต้องประกาศปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนเอง เป็นเหตุให้มีการกลั่นแกล้ง จับกุม คุมขังไม่ให้ประกัน ถึงขั้นลอบสังหาร คุกคามแกนนำที่ต่อสู้เรียกร้องขอให้รัฐสนใจแก้ปัญหา ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบายให้ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี โดยไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศแต่อย่างใด (ที่ดินลำพูน)
07/01/2002 - 00:00
พ.ร.บ.ป่าชุมชน สำคัญและเป็นมาอย่างไร (สิทธิการจัดการป่าโดยองค์กรชุมชน)
06/01/2002 - 00:00

Pages

Subscribe to วิดีโอ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร