สัมภาษณ์

นิเวศวัฒนธรรมนี่เฉพาะดอยยาวผาหม่นครับ แต่ถ้าเป็นภูมินิเวศวัฒนธรรมนี้มันเห็นลุ่มแม่น้ำโขง ลุ่มแม่น้ำอิง แม่น้ำงาว คอนผีหลงอย่างนี้ แล้วเมื่อดึงโครงต่าง ๆ เหล่านี้ให้สัมพันธ์กัน มันจะเป็นคลังใหญ่
09/19/2011 - 15:47
อาจารย์ปิ่นแก้วพูดถึงความหลากหลาย พูดถึงกลุ่มคน ลึกๆแล้วคงนึกถึงขบวนการทางสังคม (New Social Movement) ซึ่งไม่ผิด แต่ผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงเสื้อแดง เราต้องมีมติที่แทรกเข้ามา กล่าวคือ มันเป็นขบวนการทางการเมือง
09/08/2011 - 16:53
คนเสื้อแดง ที่มีการแตกตัวกันไปหลายกลุ่ม ซึ่งมีเหตุผลมากกมาย แต่มันก็เป็น Paradox ใน politics หมายความว่ามันจะเป็นสิ่งที่ใช่และไม่ใช่อยู่ในตัวของมันเอง คืออาจเป็นทั้งแดง และไม่แดงอยู่ในตัวเอง ฉะนั้นก็เป็นของธรรมดาที่จะมีการต่อสู้ภายในของขบวนการเสื้อแดง
09/08/2011 - 15:05
"ขบวนการเสื้อแดงเป็นขบวนการที่ข้ามชนชั้น เป็นการรวมตัวกันของคนหลายชนชั้น หลายสถานะอาชีพ ซึ่งหมายความว่าคนเสื้อแดงกำลังจะสร้างชาติใหม่ "ชาติใหม่" ที่ว่า ไม่ใช่รัฐ"
09/08/2011 - 12:34
"ขบวนการเสื้อแดงที่เมืองฝาง แสดงให้เห็นว่าประชาชนเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านการต่อสู้ในชีวิตประจำวัน ชาวบ้านมีประสบการณ์ต่อสู้กับความเป็นชายขอบของการพัฒนามาก่อนที่จะเป็นคนเสื้อแดง"
09/06/2011 - 12:19
"วิทยุชุมชนในปัจจุบันได้ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงมวลชนกับพรรคการเมืองอย่างชัดเจน ในการให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และชี้นำเชิงข้อมูลว่า พรรคการเมืองใด เป็นอย่างไร แล้วชาวบ้านดำเนินการต่อไปในการตัดสินใจ"
09/06/2011 - 12:19
การยกกลุ่มหลากอาชีพเพื่อจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นขบวนการข้ามชนชั้น ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางอาชีพและทางสถานะอย่างยิ่งแต่สามารถที่จะมารวมตัวกันภายใต้อุดมการณ์ร่วมเดียวกันได้ ซึ่งขบวนการแบบนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทย
09/05/2011 - 14:49

Pages

Subscribe to สัมภาษณ์

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร