สัมภาษณ์

ความหมายของวันที่ 24 มิถุนายน ถูกลบไปกับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของไทย ตั้งแต่หลักสูตรชั้นประถมศึกษา หลักสูตรแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทย หลัง 2500 เป็นต้นมา ไม่มีความหมาย ความสำคัญของวันที่ 24 มิถุนายน...ความหมายของรัฐธรรมูญที่หมายถึง "มติมหาชน" เป็นสำคัญ และสามารถใช้แทนคำว่าประชาธิปไตยได้ ในแง่ที่มันมีความหมายของมติมหาชน ยังใช้การได้อยู่หรือไม่ในประเทศไทยปัจจุบัน
07/07/2011 - 14:18
ความเป็นไทย" ในความเข้าใจของคนปัจจุบันหมายถึง วัฒนธรรมและประเพณีในอดีตของสังคมไทยก่อนการปฏิวัติ 2475 ก่อน 2475 อะไรก็ตามที่ถูกผลิต สร้างขึ้นในช่วงนั้นคือมีแนวโน้มว่าเป็นวัฒนธรรมไทยแท้จริง แต่วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นหลัง 2475 จะถูกมองว่าไม่ใช่ไทย ความเป็นไทยแบบนี้มันเป็นคู่ตรงกันข้ามกับความเสมอภาคหรือหลักการประชาธิปไตย
07/06/2011 - 13:11
ปัญหาก็คือว่า รัฐบาลไม่มีทางแก้ไขจริงๆ รัฐบาลก็พบทางตันกับการแก้ปัญหาที่ดินมายาวนาน แม้ชาวบ้านจะมีโฉนดชุมชนเป็นทางสว่างเล็กๆ แต่หลายพื้นที่ก็ยังติดในเรื่องของข้อกฎหมาย ที่ไม่สามารถทำเป็นโฉนดชุมชนได้
07/06/2011 - 10:59
รายการทีวีออนไลน์ "ทุนนิยาม 101" ดำเนินรายการโดย "เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร" ตอนแรก "โฉมหน้าเกษตรพันธะสัญญา" เชิญนักวิจัยเรื่องเกษตรพันธะสัญญา "ทศพล ทรรศนกุลพันธ์" และ "จิรวัฒน์ รักชาติ" ร่วมถก
06/30/2011 - 15:02
"อยากจะฝากผู้ที่จะมาเป็นรัฐบาลว่า ถ้ามีอำนาจ ควรจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ อย่าไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ อย่างเช่น อายุของอำเภอแม่แจ่ม ตอนนี้ก็มากพอๆ กับเมืองเชียงใหม่ คือมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 700 ปี แต่ที่ดินของชาวบ้านแม่แจ่มส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่มีใบ ไม่มีเอกสารสิทธิ ไม่มีความเท่าเทียม ทั้งที่มนุษย์ที่เกิดมานั้นมีความเท่าเทียมกัน"
06/28/2011 - 10:27
การเมืองวัฒนธรรมที่เป็นฐานของการกระทำทุกอย่างในสังคม ทั้งฐานของการออกกฎหมาย ฐานของนโยบายของรัฐ ฐานของการวางแผนชีวิตของคนในครอบครัว ฐานของการศึกษา แล้วถ้าฐานเหล่านี้ยั้งไม่เปิดกว้างให้คนอื่นที่แตกต่าง คุณอย่ามาอ้างเลยว่า คนไทยเป็นคนดี น่ารัก รักกันโดยสุขสงบ
06/27/2011 - 10:57
"ดิฉันคิดว่าถ้ามองในแง่ที่เอาประชาธิปไตยเป็นจุดยึด การเริ่มต้นเลือกตั้งเท่ากับเป็นการนับหนึ่งในการปฏิรูปโครงสร้างอีกครั้ง"
06/23/2011 - 16:22

Pages

Subscribe to สัมภาษณ์

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร