หนังสือ

ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-สหรัฐอเมริกา (ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย) SOVEREIGNTY NOT FOR SALE
02/01/2004 - 00:00
ไนท์ซาฟารีฝันดีหรือฝันร้ายของคนเชียงใหม่ (ที่มา : เครือข่ายเชียงใหม่เขียว เวที 19 กรกฎาคม 2546) .ไนท์ซาฟารี : นิธิ เอียวศรีวงศ์ จากหนังสือพิมพ์มติชน รายวัน ฉบับ 24 พฤศจิกายน 2546 .SWOT ไนท์ซาฟารี เมื่อจุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อน รายงานพิเศษ : กองบรรณาธิการ หนังสือพลเมืองเหนือ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2546 .ข้อมูลเชิงลึกและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่มา : ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบเวี 19 กรกฏาคม 2546
12/16/2003 - 00:00
เราอาจจะชินกับข่าวการสร้างเขื่อนตามหน้าหนังสือพิมพ์ ข่าวชาวบ้านประท้วงเขื่อนปากมูล เขื่อนแก่งเสือเต้น และเขื่อนอื่นๆอีกมากมายจนพอจะเข้าใจได้ว่าอะไรคือเขื่อน แต่ครั้งแรกที่ได้ยินชื่อโครงการผันน้ำกก อิง น่าน ผมเชื่อว่าไม่มีใครเข้าใจว่าอะไรคือโครงการผันน้ำ อย่างไรที่เรียกว่าผันน้ำ ผันน้ำเพื่ออะไร ผันน้ำที่ไหน ผันน้ำอย่างไร แล้วทำไมต้องผันน้ำ ผมกำลังพาคุณไปรู้จักกับโครงการผันน้ำกก อิง น่าน ผ่านเอกสารเผยแพร่ของกรมชลประทาน ไปดูกันครับว่ากรมชลประทานคิดอะไรอยู่....“ที่ดินที่นี่ประเมินค่าไม่ได้ ไม่ว่าราคาประเมินค่าเสียหายเท่าไร ให้ที่ละล้านเงินไปซื้อกินก็หมดซักวันแต่ที่ทำกินไม่รู้หมด เราปลูกพืชหมุนเวียน ข้าวโพด ข้าวโพดบางครั้งปลูกสองครั้งต่อปี ใส่ยาสูบ ผักกาด ถั่วดอยในฤดูฝน รายได้จากการปลูกพืชริมน้ำประมาณไร่ละ 4-5 หมื่นต่อปี ส่วนมากอาศัยทำยาสูบบ้านเราได้ราคาดีไร่ละ 4-5 หมื่นนะ”......“เดี๋ยวนี้อาศัยที่นี่ ถ้าไม่ได้ทำอะไรจะเอาที่ไหนมาส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือ จะว่าเห็นแก่ตัวก็เห็นอยู่ ค่าชดเชยเท่าไรก็ไม่พอไม่ว่าเค้าจะบอกว่าเค้าจะให้ที่ทำกินใหม่มันอยู่ชั่วลูกชั่วหลานนะ ลูกหลานเราจะเอาอะไรมากิน ค่าชดเชยมันอยู่รุ่นเดียว เดี๋ยวนี้คนเป็นครูบาอาจารย์ก็มาทำไร่ทำสวนส่งลูกเรียน ลูกก็เป็นข้าราชการแล้ว”.....“ดิฉันไม่คิดว่าโครงการจะต้องมีคนเสียสละ เพราะเมื่อไรที่ต้องเสียสละก็คือว่าโครงการมันไม่ดี ก็จบ....เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ถ้าใครต้องเสียสละแปลว่าโครงการมันไม่ดี....แต่ว่าเสียสละอาจจะต้องเสียสละบางเรื่อง เช่นว่า แน่นอนเขาไม่สามารถชดเชยทางจิตใจได้เขาก็ต้องยอมไป.....แต่เขาไม่ควรเสียสละให้ชีวิตเขาตกต่ำไปกว่าเดิม.....ปัญหาของบ้านเราคือว่ามันมีหลักฐานเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่ถูกย้ายมันจนลง....มันจนลงจริงๆเขาถึงไม่ยอมย้ายไง อันนี้คือปัญหาใหญ่....แล้วตราบใดที่เรายังไม่แก้ภาพตรงนี้นี่ประชาชนก็คงต้องต่อสู้ เพราะเขากลัวว่าเขาจะต้องจนลง.....อยู่ที่เดิมยังไงๆก็จนเท่านี้ แต่ว่าถ้าออกจากที่เดิมก็จนลง.....นี่ก็ถ้าเราปฏิบัติกับคนที่เราย้ายไปว่าเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญก็ไม่แคร์หรอก เขาจะจนลงก็ได้.....เพราะประเทศไทยเราปฏิบัติกับคนไม่เท่ากันนะ.....เราปฏิบัติกับคนบางคนสำคัญมากเลยนะเดี๋ยวนี้.....บางคนพูดอะไรมาทุกคนก็ต้องเชื่อหมดเลย.....เดี๋ยวนี้โลกเรามันไม่เท่าเทียมกันอย่างยิ่งเลย…” (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)....(กก-อิง-น่าน จัดการน้ำ ผันน้ำ เขื่อน)
12/01/2003 - 00:00
"หยุดความหิวโหยของประชากรโลก ด้วยการยกเลิกข้อตกลงการเกษตร"
11/01/2003 - 00:00
"โครงการนี้จัดว่าเป็นโครงการที่มีการคอรัปชั่นคร้ังใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกทุนนิยม" เปาโล สชิลลิง นักข่าวชาวบราซิล และนายริชาร์โด คาเนส สมาชิกรัฐสภาปารากวัย ..."ถ้าไม่มีท่อก๊าซ ก็คงไม่ต้องมีทหารมากมายขนาดนี้.. โครงการท่อก๊าซทำให้ชาวบ้านต้องตาย ต้องทำงานให้กับทหารอย่างหนัก และบางคนก็ต้องหนีออกจากหมู่บ้าน" ผู้ลี้ภัยจากเขตก่อสร้างท่อก๊าซในเขตพม่า ..."ผมต้องทำงานก่อสร้างใหกล้เขตสร้างเขื่อนให้กับทหาร.. ผมทำงานแต่ไม่ได้ค่าจ้าง และก็ไม่ต้องการทำ แต่ผมรู้ว่าุ้ถ้าไม่ทำก็ต้องถูกจับ" ชาวบ้านไทใหญ่ ...."เขื่อนท่าซางในรัฐฉานเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการไม่มีส่วนร่วมของประชาชน รัฐบาลทหารพม่ามีประวัติในเรื่องนี้มาตลอด ทหารจะคุกคามและฆ่าใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วย" ผู้่แทนราษฎรรัฐฉาน ปี 2533 .."(การลงทุน)ทำให้ผู้นำทหารและผู้ที่มีสัมพันธ์กับกลุ่มทหารมีสถานภาพด้านเศรษฐกิจที่มั่นคงในลักษณะัเดียวกับการสร้างฐานอำนาจที่เขาได้ทำมาแล้ว" ออง ซาน ซู จี ..."แม่น้ำสาละวินนับว่าเป็นแม่น้ำใหญ่สายเดียวบนผืนดินใหญ่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังคงไหลอย่างอิสระแตกต่างสิ้นเชิงกับแม่น้ำโขง แม่น้ำสายใหญ่ที่ดินในภูมิภาคที่ถูกสร้างเขื่อนกั้นหลายสิบเขื่อนทั้งบนลำน้ำสาขาและสายหลัก อันเนื่องมาจากอิทธิพลการพัฒนาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม" เครือข่ายแม่น้ำเิอเซียตะวันออกเฉียงใต้
10/01/2003 - 00:00
ทรัพยากรที่กำลังถูกแย่งชิง... ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพของคนจนในท้องถิ่นทั้งสิ้น ทั้งผืนป่า แหล่งน้ำ แร่ธาติ พันธุ์พืช ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ (โปแตซ ;เหมืองแร่)
09/01/2003 - 00:00
"การมองผู้ติดยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของครอบครัวและชุมชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในแนววัฒนธรรมชุมชน".....บทเพลงที่ไพเราะมักต้องมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำ มีทั้งไม้แข็งและไม้นวม การทะลุทะลวงสิ่งที่ซับซ้อนจะต้องอาศัยวัสดุที่ยืดหยุ่น จึงจะเข้าไปสู่เข้าไปสู่เป้าหมายได้ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน จะต้องอาศัยมาตรการหลากหลายรูปแบบ ทั้งไม้แข็งไม้นวม อาศัยคนหลายกลุ่ม อาศัยหลายวิธี วิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละรูปแบบอาจเหมาะสมกับคนกลุ่มหนึ่ง แต่อาจจะไม่เหมาะกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง...
07/01/2003 - 00:00
การปฏิรูปที่ดินที่น่าจะเป็นนั้นย่อมมีความหมายถึงความอยู่รอดของภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นจริง มิใช่เพียงแต่เรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่านั้น นั่นก็หมายถึง การที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เป็นอยู่ รัฐจะต้องไม่เร่งรัดการพัฒนาไปสู่ทุนนิยมอุตสาหกรรม จะต้องสร้างหลักประกันให้ภาคเกษตรอยู่รอด จะต้องมีการกำหนดเขตการใช้ที่ดินอย่างชัดเจน จำกัดขนาดพื้นที่ถือครอง มีมาตรการการป้องกันการเก็งกำไรจากการปั่นราคาที่ดิน มีมาตรการการเก็บภาษีผู้ที่มีที่ดินมากเกินความจำเป็น สนับสนุนลดต้นทุนการผลิต กลไกตลาดจะต้องมีการปรับเปลี่ยน ไม่ใช่การขูดรีดมูลค่าส่วนเกินจากเกษตรกร"
06/01/2003 - 00:00

Pages

Subscribe to หนังสือ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร