หนังสือ

สื่อภาคประชาชน
08/01/2000 - 00:00
โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลภาคใต้ ร่วมกับ สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ :เรียบเรียง สุนันทา นิลเพชร :สถานที่ติดต่อ 57/215 ม.เคหสถานครูไทย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทร 074-448356
08/01/2000 - 00:00
โม เอ : เขียน : จิตราภรณ์ วนัสพงศ์ และธารา รินศานต์ : แปล :จัดพิมพ์โดย เพื่อนไร้พรมแดน:โครงการประสานความเข้าใจไทย-พม่า ตู้ ป.ณ.180 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202 โทร.053-222509 อีเมล์ : [email protected]
07/01/2000 - 00:00
"มองอย่างที่ไม่เคยมอง (กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์) รวมบทความเชิงแนวคิดและข้อมูลที่ส่วนใหญ่เคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลา มติชนรายวัน และสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์"
07/01/2000 - 00:00
บรรณาธิการ : ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ :ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์/โทรสาร 218-6294 email : [email protected]
07/01/2000 - 00:00
คณะกรรมการกลางเพื่อแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543 เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน 16 กรณีปัญหาอันประกอบด้วย เขื่อนสร้างแล้ว 5 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนปากมูล เขื่อนสิรินธร เขื่อนลำคันฉู เขื่อนห้วยละห้า และฝายราษีไศล เขื่อนที่ยังไม่ได้สร้าง 3 เขื่อน ได้แก่ ฝายหัวนา อ่างเก็บน้ำโปร่างขุนเพชร และเขื่อนลำโดมใหญ่
07/01/2000 - 00:00
ศิริวรรณ มโนวงศ์ รวบรวม :ชัยวัฒน์ จันธิมา เรียบเรียง :จัดพิมพ โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา ภายใต้มูลนิธิพัฒนาศัยภาพชุมชน(Northnet) 91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56150 โทร (054)458757 email : [email protected]
06/01/2000 - 00:00

Pages

Subscribe to หนังสือ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร