หนังสือ

ข้อมูลวิจัยเชิงลึก (วิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบน) เพื่อรู้จัก...และทำความเข้าใจวิทยุชุมชนให้มากขึ้น ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือ หรือไฟล์PDF ได้ที่ เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ จัดทำโดย เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ 77/1 หมู่5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-9755-3882. 0-6919-1419 พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2548
05/24/2006 - 00:00
6 เรื่องบอกเล่าจากเหล่านักข่าวนอกกระแส
05/24/2006 - 00:00
ต้นทางชุมชนประชาธิปไตย วิถีการนำพลังทางสังคมและวัฒนธรรมมาสู่การจัดการชุมชน โดยมีคุณธรรมเป็นหัวใจหลักในการอยู่ร่วมกัน
05/01/2006 - 00:00
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ความตายจากถ่านหิน
05/01/2006 - 00:00
เจรจาการค้าเสรี
03/01/2006 - 00:00
เลขหนึ่งที่เท่ากับสิบเก้าล้าน .แก่งคุดคู้ คู่คนเชียงคานและแม่น้ำโขง .ผีบ้าขุดภูเขา ฉบับโซ้นบัน .มหาพิโรธ เรื่องสั้นจากอินโดนีเซีย .เรื่องของคนบ้า .แก่งใจ บทกวีจากซีไรต์ .การหายไปของทองปาน
03/01/2006 - 00:00
เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้าย แม้จะเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงถึงนั้นวิกฤติ นักบริหารที่มุ่งธรรม ก็จะมองเป็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ในการเข้าถึงบูรณภาพแห่งธรรม เพราะจะได้สามารถสำรวจตรวจสอบมองเห็นจุดแห่งแง่ที่ยังขาดยังพร่องที่จะได้แก้ไข จัดประบให้สมบูรณ์ เขาจึงไม่ปฏิบัติการเชิงลงที่จะสูญเสียหรือทำลายพลังด้วยการวิวาทต่อกรพยายามเอาชนะภายนอก;ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)
03/01/2006 - 00:00
การจัดงานมหกรรมดอยหลวงเชียงดาว ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2547 ณ ที่ริมฝั่งน้ำแม่ปิง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มิใช่เป็นเพียงการจัดงานขึ้นเพื่อคัดค้านโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาวเท่านั้น แต่เป็นประวัติศาสตร์ของคนท้องถิ่นที่ได้รวมมือกัน มีความกล้าหาญเยี่ยงบรรพบุรุษที่ลุกขึ้นมายืนหยัดเพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน ชีวิตของผู้นและฐานทรัพยากรฯของตนเอง...
02/01/2006 - 00:00

Pages

Subscribe to หนังสือ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร