หนังสือ

เราไม่สามารถแยกส่วนการพัฒนาได้ เรื่องดิน น้ำ ป่า ราคาพืชผล หนี้สิน รวมไปถึงิถีชีวิตของชาวบ้าน วัฒนธรรม การศึกษา สื่อ โยงกันหลายมิติ....
05/01/2005 - 00:00
ไร่ข้าวกว้างใหญครอบคลุมภูเขาทั้งเทือก สายลมจากกิ่วดอยกำลังโบกสะบัดใบข้าวลู่ระเนนเป็นลูกคลื่นสีเขียวขจี ตามมุมหนึ่งมุมใดที่ไกลลิบ ๆเห็นเจ้าของไร่กำลังก้มๆ เงยๆ อยู่กับงานถากถอนหญ้าบางคนกำลังเดินกลับจากไร่พร้อมกับกือที่แบกไว้บนหลัง ในนั้นมีผักหญ้าอาหารทุกอย่างที่จะใช้เป็นมื้อค่ำของครอบครัว...
04/01/2005 - 00:00
"หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุรากเหงาปัญหาที่ดิน วิพากษ์นโยบายและกฎหมายของรัฐต่อการจัดการที่ดิน ตลอดทั้งเสนอรูปธรรมให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนคนไร้ที่ดินในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ท้ายสุด ใช่หรือไม่? ที่ดินซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนของสังคมนั้น ไม่ควรปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ครอบครองกรรมสิทธิ์มากเกินความจำเป็น แล้วปล่อยให้คนส่วนหนึ่งขาดแคลนที่ดินเพียงเพื่อทำกิน หรือไม่มีผืนดินพอที่จะสร้างบ้านไว้ซุกหัวนอน"
04/01/2005 - 00:00
6 เรื่องบอกเล่าจากเหล่านักข่าวนอกกระแส "ในอดีตนักหนังสือพิมพ์กลุ่มนี้คงจะได้รับสมญาว่าเป็นพวก"นักข่าวหัวเห็ด" เพราะทำงานหนัก เจาะลึก ตรวจสอบข้อมูลออกไปพบแหล่งข่าวกลางที่ชุมชนหรือตามหมู่บ้าน หรือตามชุมชนที่ประสบปัญหาผละกระทบต่างๆ เขาและเธอทุกคนเคี่ยวกรำกับงานข่าวและงานเขียนอย่างหนัก มุ่งหวังให้ผู้อ่านและสังคมได้รับประโยชน์จากข้อเขียนทุกชิ้นมากที่สุด" อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถหาซื้อตามแผงหนังสือ สถานการศึกษา หรือสอบถามรายละเอียดที่สำนักข่าวประชาธรรม 77/1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5381-0779
03/01/2005 - 00:00
ที่ไหนมีคนที่นั่นมีความรู้...ที่ไหนมีธรรมชาติที่นั่นมีห้องเรียน...คนหนึ่งคน...ต้นไม้หนึ่งต้น...ดินหนึ่งกำมือมีเรื่องราวมามายให้เรียนรู้
03/01/2005 - 00:00
การจัดการป่าเพื่อการอนุรักษ์ของชุมชน จะมีการจัดการในลักษณธช่วยป้องกันรักษาให้มีป่าที่สมบูรณ์ตามสภาพเงื่อนไขของป่าบริเวรนั้นๆ
03/01/2005 - 00:00
หนังสือเล่มนี้สามารถชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ป่าเป็นเรื่องของการเมือง และสามารถนำเสนอข้อถกเถียง ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการป่ายุคหลังสัมปทานได้อย่างครอบคลุม เริ่มต้นตั้งแต่บทความชิ้นแรกที่ชี้ให้เห้นปัญหาทางการเมืองของการจัดการป่าอนุรักษ์ แล้วตามมาสาวให้เห็นต้นตอของปัญหาของบทความต่อๆมาอีก 3 บทซึ่งรวมศูนญ์อยูที่มายาคติของป่าธรรมชาติ การเมืองของการอนุรักษ์ ปัญหาของระบบกฎหมายในวัฒนธรรมอำนาจนิยม ฯลฯ
01/01/2005 - 00:00

Pages

Subscribe to หนังสือ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร