หนังสือ

บทสนทนาท้าทานแนวคิดตะวันตกในเรื่องการเมือง ธรรมชาติ และการพัฒนา
12/01/2004 - 00:00
"ในอดีต... พอถึงช่วงน้ำลดจะมาหาเก็บไกบริเวณท่าวัดหาดไคร้เพื่อนำไปประกอบอาหารและขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว ไกที่เกิดบริเวณท่าวัดหาดไคร้จะมีจำนวนมากที่สุดในเขตอำเภอเชียงแสนถึงอำเภอเวียงแก่น ทำให้มีชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเก็บไกรวมถึงชาวลาวจากเมืองห้วยทราย... แต่หลังจากมีการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงตอนบน ไกที่เกิดบริเวณท่าวัดหาดไคร้เริ่มลดจำนวนลง บางปีก็ไม่มีไกให้เก็บเลย อีกทั้งระยะเวลาที่เก็บไกก็สั้นลง อย่งปีที่แล้ว น้ำโขงใสขึ้นมาหน่อยพอที่จะให้เก็บไกได้ แต่ก็เพียงแค่ 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับก่อนการระเบิดแก่ง"
11/01/2004 - 00:00
'ฮักเมืองน่าน' เริ่มต้นจากเจตจำนงของคนเมืองน่านที่ทำงานแทนคุณแผ่นดินถิ่นเกิด โดยมุ่งหมายพัฒนาความสามารถของคนเมืองน่านในการมีส่วนร่วมพัฒนาและปลุกสร้างสำนึกในฐานะคนต้นน้ำ ให้มีความสำคัญต่อเส้นชีวิตของประเทศไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องดูแลรักษาต้นน้ำ โดยใช้ภูมิปัญญาการจัดการท้องถิ่น ประสานพลังวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน
11/01/2004 - 00:00
เรื่องราวชีวิตการต่อสู้ที่มีคุณค่าของหญิงสามัญชน จนได้รับพระราชทานตราตั้งเป็นคุณหญิง และถูกขนานนามว่าเป็นหญิงเหล็กในการต่อสู้กับคนโกงบ้านกินเมือง ในตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนแรกของประเทศไทย - เจาะลึก เบื้องหลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและความขัดแย้งระหว่างคตง.และสตง. - รัฐทุนผูกขาดกับการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น - อำนาจแฝง แทรกแซงองค์กรอิสระ - ถามหาจริยธรรมทางการเมืองของวุฒิสภา
11/01/2004 - 00:00
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน( ไทย-จีน FTA เอฟทีเอ เขตการค้า ค้าเสรี)
10/01/2004 - 00:00
การพลัดถิ่นฐานภายในประเทศ และสภาวะเปราะบางของผู้พลัดถิ่นในประเทศพม่าแถบตะวันออก
10/01/2004 - 00:00
แม่แห่งล้านนา ทางสายนี้สู่ยอดดอยหลวงเชียงดาว กระเช้า ตามดวงตะวันไปกับจรัลมโนเพ็ชร เดินดอยกับนักเขียน สู้เพื่อเสี้ยว บทกวีเหนือสุสาน หัวใจและศักดิ์ศรี จดหมายจากฟากฟ้า บันทึกวันเวลาให้ดอย ชายเฒ่ากับผีเสื้อสมิง เจ้าหลวงคำแดง หลอมพลังอันยิ่งใหญ่ย่อมไชโย
10/01/2004 - 00:00

Pages

Subscribe to หนังสือ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร