จัดการป่า

กรุงเทพฯ/เครือข่ายป่าชุมชนโร่พบ กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนให้สอดคล้องกับ รธน.50 แจงมาตรา 25,34 ลิดรอนสิทธิชุมชนในการจัดการป่า ชี้ขัดแย้ง รธน.มาตรา 66,67 แนะต้องแก้ไข ลั่นหากแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้ตกไป
08/22/2007 - 17:25
เชียงใหม่/ภาคี”ฮักเจียงใหม่”เบรกพืชสวนโลก เผยเตรียมเปิดรอบ 2 เดือนหน้านี้ แจงต้องสางปัญหาเก่าก่อนดำเนินการ พร้อมระบุห้ามถอนพื้นที่โครงการออกจากเขต อช.สุเทพ-ปุยเพื่อเปิดช่องเอกชนรุมทึ้ง ยันต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เอกชน
07/13/2007 - 17:21
����� �ในความเป็นจริงชาวบ้านจะได้สิทธิในการจัดการป่าชุมชนไม่ง่ายอย่างที่คิด และถูกตรวจสอบจากหลายฝ่าย�บทเรียนของร่างกฎหมายป่าชุมชนชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบไม่ได้เรียนรู้กระบวนการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และศึกษาองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นจากภาคประชาชน�ซึ่งให้ความสำคัญต่อการจัดการป่าชุมชนเชิงสังคมในมิติของการพัฒนาคน�การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น� มิติของการรวมกลุ่มองค์กรในการตรวจสอบ ซึ่งแยกให้เห็นชัดเจนระหว่างกลุ่มคนที่รักษาป่ากับกลุ่มคนที่ทำลายป่า�และมิติของชุมชนที่จะร่วมกับภาครัฐในบทบาทของการส่งเสริมสนับสนุน�ไม่ใช่บทบาทของการควบคุม จับกุมและปราบปราม��
05/12/2007 - 00:00
เชียงใหม่/เครือข่ายองค์กร ปชช. 8 จังหวัดภาคเหนือจับมือภาครัฐ-เอกชน ระดมสมองหาแนวทางจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ชี้ที่ผ่านมารัฐเข้ามาจัดการสวนทางกับท้องถิ่น นักวิชาการแนะจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต้องดูทั้งระบบ
05/10/2007 - 00:00
เครือข่ายป่าชุมชน 4 ภาคแจงร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับรัฐบาล”lสุรยุทธ์”ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ซ้ำห้ามใช้ประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ ชี้เลวร้ายกว่าสมัยรัฐบาลทักษิณ เผยเตรียมจัดเวทีสาธารณะเผยแพร่ข้อมูลก่อนหาทางยับยั้ง
04/17/2007 - 00:00
�������� พิธีกรรมบวชป่าหรือหลื่อปก่านั้นถือได้ว่าเป็นรูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้รูปแบบหนึ่งของชุมชนปกาเกอะญอ ซึ่งเมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมานี้ ชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยขนุน ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้จัดพิธีกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสเจิรญพระชนมายุ 80 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพได้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
04/04/2007 - 00:00
เชียงใหม่ / ชาวบ้าน 3 ตำบลกว่า 1.000 คนออกโรงต้านโครงการอุทยานช้าง ชี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากไนท์ซาฟารี เผยเขมือบป่า 6.000 ไร่ ชาวบ้านหวั่นแย่งน้ำ ทำลายนิเวศอุทยานฯสุเทพ-ปุย เผยขบวนการทำลายป่าเริ่มต้นแล้ว หลังพบเครื่องจักรหนักเข้าไปตัดไม้ตัดถนน จี้อบต.ตรวจสอบด่วน
06/29/2006 - 12:00
กาฬสินธุ์ / เผยป่ากาฬสินธุ์เหี้ยนเพราะรัฐส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ แจงป่าถูกบุกรุก ดินเสื่อมสภาพ ซ้ำผลผลิตที่ได้ราคาตก เกษตรกรปล่อยพื้นที่ทิ้งร้างกันเป็นแถวแถมกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ชุมชนท้องถิ่นไม่รอช้า ประสานมือทั้งตำบลเร่งอนุรักษ์ฟื้นสภาพโดยใช้รูปแบบป่าชุมชนจนกลายเป็นป่าสมบูรณ์
06/23/2006 - 21:03

Pages

Subscribe to จัดการป่า

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร