เกษตรกรรมยั่งยืน

ไทยเดินหน้าทบทวนแผนจัดการสารพิษตกค้างยาวนาน เร่งกระบวนการถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านผู้ประสานงานฯกรีนพีซชี้ต้องเปิดใจฟังเสียงประชาสังคม พร้อมแนะแก้ไขกม.ล้าหลังให้มีประสิทธิภาพ ส่วนจนท.เกษตรกรรมยั่งยืนแฉสาธารณสุขยังใช้สารมลพิษ ย้ำต้องเพิ่มรายชื่อสารเคมี แขวะนโยบายรัฐกระตุ้นการใช้สารเคมี
03/19/2005 - 22:11
กรุงเทพ/เกษตรกรลุ่มน้ำฝางรวมกลุ่มปลูกส้มอินทรีย์ ให้ผลผลิต แถมยังลดต้นทุนถึงไร่ละ 1 แสนบาท ท้าทายนักวิชาการเกษตร ที่ยันว่าปลูกส้มโดยไม่ใช่สารเคมีไม่มีทางได้ผลผลิต เตรียมขยายความรู้ไปสู่เกษตรกรโดยไม่รอการแก้ปัญหาจากหน่วยงานราชการ
11/22/2004 - 19:41
ขณะที่รัฐบาลเตรียมทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับนานาประเทศนับตั้งแต่จีน อินเดีย ญี่ปุ่น จนถึงประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา รัฐบาลมักจะอ้างถึงแต่ด้านดีของการเปิดเสรี และตัวเลขทางเศรษฐกิจ แต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นประชาชนในประเทศไทย โดยเฉพาะเกษตรกรนั้นกลับมิได้เอ่ยอ้าง มีแต่เพียงว่าเกษตรกรจะต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อขึ้นรถไฟขบวนนี้เท่านั้นเอง เช่นว่าจะต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทนการปลูกพืชชนิดเดิม ๆ ที่ไม่สามารถทำตลาดได้...เจริญ คัมภีรภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมาย ก่อนที่ไทยรักไทยเป็นรัฐบาล ช่วงหาเสียงเลือกตั้งไม่มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง FTAอย่างชัดเจน แต่เหตุไฉนรัฐบาลนี้จึงนำเอาประเทศสู่ข้อตกลง FTA มีคนพูดบ่อยครั้งว่าข้อตกลง FTA คือข้อตกลงลดภาษี สิ่งหนึ่งที่ประชาชนไทยไม่เคยทราบก็คือว่า ข้อตกลงFTAนั้นมันจะสัมพันธ์กับกฎของการเจรจา FTA นั้นเกิดจากผู้นำเอามือจิ้มเข้าไปในแผนที่โลกและก็บังคับให้ส่วนราชการเข้าไปเจรจามันมีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องมากมายกระนั้นทั้งๆ ที่ก็ไม่เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วย ...วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ขณะนี้สิ่งที่เราหวั่นเกรงมาก คือการทำ FTA กับสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพราะจะมีผลกระทบใน 3 ด้านคือ 1.ภาคเกษตรกรรม 2.จะมีการบีบบังคับให้ให้ไทยต้องยอมรับระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศอุตสาหกรรม 3.ข้อตกลงเปิดเสรีด้านการลงทุน...ธันวา จิตสงวน ความล้มเหลวของระบบการค้าเสรี แบบพหุภาคีนำไปสู่การเกิดของ FTA แต่ปัญหาคือประเทศที่มีอำนาจต่อรองมากกว่าจะสามารถผลักดันให้เป็นไปตามความต้องการของตนเองได้ แม้ว่าในทางเศรษฐศาสตร์ FTA จะดูเหมือนว่ามีความเท่าเทียม แต่ความเป็นจริงเวลาลงนามทำ FTA นั้นตัวเลขที่คิดว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการค้านั้นเป็นตัวเลขที่ประมาณการทั้งสิ้น ดังนั้นก่อนทำ FTA ต้องเปิดเผยข้อมูลก่อน แต่การทำFTAเปิดเผยข้อมูลน้อยมากโดยเฉพาะด้านกฎหมายว่าลงนามแล้วมีความผูกพันอย่างไร ทุกคนคิดว่าได้ประโยชน์ เช่นได้บริโภคสินค้าที่ถูก
11/21/2004 - 19:45
ณ สถานที่แห่งนี้ “สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร” ยังย้ำเตือนให้พวกเราทั้งหลายเล็งเห็นถึงความสำคัญและการให้ความเคารพเกษตรกรรมในฐานะที่เป็นองค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตปวงชนชาวไทย หาใช่เพียงแค่อาชีพที่สร้างรายได้หรือเงินตราเท่านั้น ในขณะที่คำแปลว่า “วิชาแห่งแผ่นดิน” อันเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยที่เราชุมนุมกันอยู่ ยิ่งทำให้เราตระหนักว่า ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่เป็นอยู่นั้น ต้องมีเป้าหมายเพื่อเกษตรกรและผืนแผ่นดิน มากไปกว่าการคำนึงถึงการเติบโตของธุรกิจการเกษตร และความก้าวหน้าของเกษตรกรรมที่ต้องแลกกับการล่มสลายของชุมชน และการขาดความเป็นไทของประเทศ
11/21/2004 - 00:00
กรุงเทพ/ศ.เสน่ห์ ระบุความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาเป็นสิทธิคู่กัน กรณีกราวเครือ และข้าวหอมมะลิ แสดงชัดเป็นยุคสมัยสงครามช่วงชิงทรัพย์สินทางปัญญา แนะต่อยอดความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยทั้งชาติ
11/20/2004 - 19:50
เรียบเรียง : ประสิทธิ์ ไชยชมพู : บรรณาธิการ : สนั่น ชูสกุล :จัดพิมพ์ โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภาคอีสาน 59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
02/01/1999 - 00:00

Pages

Subscribe to เกษตรกรรมยั่งยืน

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร