เกษตรกร

เกษตรกรมักจะคำนวณต้นทุนการผลิตจากสิ่งที่ตนออกเงิน หรือกู้หนี้ยืมสินมาทำการผลิตและเห็นอย่างชัดเจน เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ตัวอ่อน ปุ๋ย ยา วิตามิน ฯลฯ แต่มิได้คิดค่าแรงของตัวเอง เช่น ทำการเลี้ยงสัตว์ 4 เดือน จนขายได้เงินหลังจากหักต้นทุนแล้ว 100,000 บาท โดยใช้แรงงานตนและคนในครอบครัวรวม 4 คน เท่ากับค่าจ้างของคน 4 คน ตกเดือนละ 5,140 บาท/คน ซึ่งน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำหากออกไปรับจ้างทั่วไป นี่ยังไม่รวมการไม่คิดค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ต้องเสียไปในแต่ละวันอีกด้วย
06/21/2011 - 11:29
เกษตรกรชุมนุมปักหลักจี้ ธ.ก.ส. เร่งแก้ไขปัญหาหนี้จากความล้มเหลวของโครงการเกษตรกรพันธุ์ใหม่
03/01/2011 - 12:21
รอบปีที่ผ่านมาสังคมไทยผ่านทุกข์หนัก ทั้งร้าวฉานแบ่งสี-ฝ่าย ภัยธรรมชาติซ้ำเติมปัญหารากหญ้าร้อนทั้งคดีคนจน ที่ดิน หนี้สิน แต่ก็มีเรื่องน่ายินดีที่วิกฤติเป็นโอกาสเกิด คปร.-คสป.มุ่งแก้ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และมิติการรวมพลังชาวบ้าน โต๊ะข่าวเพื่อชุมชน สำนักข่าวสถาบันอิศรา ร่วมเหลียวหลังปี 2553 แลหน้าปี 2554?
01/03/2011 - 12:27
เชียงใหม่/มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ) จัดเสวนา "อนาคตเกษตรกรและ พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ" เพื่อให้ผู้นำเกษตรกร ผู้นำชาวบ้านร่วมแลกเปลี่ยน ด้านประพัฒน์แจง พ.ร.บ.สภาเกษตรกรช่วยสร้างอำนาจต่อรองกับเกษตรกร หวั่นถูกแทรกแซง ฉวยโอกาสหาผลประโยชน์
12/20/2010 - 14:33
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย(คปท.) และสมาชิกเกษตรกรที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งในข้อหาโลกร้อน เตรียมเข้าพบและให้ข้อมูลต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนดำเนินการตรวจสอบและฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
11/09/2010 - 10:27
น้ำเสียงมุ่งมั่นแต่อารมณ์ดีของ "เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์" ผู้ผันชีวิตจากข้าราชการกรมป่าไม้ จนได้ฉายาว่า "ดร.เกษตรกร" และปัจจุบันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูป(คปร.) สะท้อนว่าชนบทถูกรุกล้ำด้วยกระบวนการ-นโยบายพัฒนาที่ขาดสมดุล และภายใต้วาระงาน 3 ปีหากแก้ปัญหาหนี้สินฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรได้แม้ตายก็ไม่เสียดายชีวิต
09/08/2010 - 12:17
หลังรอมานานกว่า 30 ปี เพื่อให้มีสภาซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรทั้งประเทศ วันนี้ร่าง พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติกำลังอยู่ระหว่างผ่าคลอดออกมาบังคับใช้โดยเร็ว โต๊ะข่าวเพื่อชุมชน ศูนย์ข่าวอิศรา ขอนำเสนอคำถาม-คำตอบที่น่าฟังว่า "กฎหมายดังกล่าวจะเป็นดาบสองคมที่ทิ่มแทงเกษตรกรรากหญ้าหรือไม่?"
08/18/2010 - 15:29

Pages

Subscribe to เกษตรกร

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร