เกษตรกร

แค้นในใจ ทำไมทำกับพวกเราอย่างนี้เหมือนพวกเราไม่ใช่คน ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่เราและยังจะมาฆ่าพวกเราอีก ทั้งซ้ำเติมพวกเราว่าเป็นผู้ก่อการร้าย มีดที่จะใช้ปอกผลไม้ก็ไม่ได้เอาไป แล้วจะเป็นผู้ก่อการร้ายได้อย่างไร มันยิ่งทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจมากขึ้นไปอีก...เราก็มานั่งร้องไห้เสียใจ สงสารพวกเราที่ถูกยิง สิ่งที่เราเรียกร้องไป ไม่ได้อะไรคืนมาสักอย่าง แม้แต่เครื่องครัวก็ไม่คืนให้ แล้วยังมาฆ่าเรา แล้วใส่ความว่าพวกเสื้อแดงฆ่า ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ ใครจะมาฆ่ากันเอง เพราะพวกเรารักและรู้สึกผูกพันกันมาก
07/05/2010 - 14:34
กรุงเทพฯ/เครือข่ายเกษตรกรรมแจงปัญหาคุณภาพชีวิตเกษตรกร มีตั้งแต่ระดับนโยบายรัฐ ทัศนคติ องค์ความรู้ และการครอบครองปัจจัยการผลิต หวังสร้างเครือข่าย รัฐ-เอกชน-เกษตรกร ส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิต
02/05/2010 - 11:55
''เกิดอะไรขึ้นต่อการให้คุณค่าต่อระบบเกษตรกรรม ระบอบประชาธิปไตยที่เคยมองแบบฉาบฉวย ที่ละเลยการมองผู้คนในเกษตรกรรม ฉะนั้นควรอย่างยิ่งที่ต้องหันมาให้ความสนใจต่อมิติของคุณค่า คือ มนุษย์กับแผ่นดินจะอยู่กันอย่างไร''
08/21/2009 - 11:44
ร่างกฎหมายที่เรียกว่าสภาการเกษตรนั้น เขามุ่งทำอะไรในเนื้อใน ซึ่งคำตอบที่ได้ก็มุ่งที่จะวางแผนระบบการเกษตรของประเทศโดยเกษตรกรจะกลายเป็นผู้ใช้แรงงานเพื่อให้เกิดการผลิตในระบบการเกษตร หัวใจสำคัญของคนที่จะคุมแผนตรงนี้ก็คือตัวแทนของเกษตรกร
08/06/2009 - 15:42
"เกษตรกรควรจะมีบทบาทอย่างแท้จริงในการกำหนดกฎหมาย และมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ มีการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และแสดงถึงความเป็นเจ้าของกับพ.ร.บ.ฉบับนี้ มากกว่าการใช้ชื่อสภาเกษตรกร ...."
05/08/2009 - 09:35
กรุงเทพ/เครือข่ายประชาชน-ภาคประชาสังคมงานเข้า ระดมผลส่งสาสน์ถึงประธานรัฐสภาชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติไปก่อน หลังพบเนื้อหากม.ผิดส่อเค้าบิดเบือนเจตนารมณ์ธน. อุ้มบริษัทธุรกิจการเกษตรมากกว่าช่วยเกษตรกร
05/06/2009 - 14:43

Pages

Subscribe to เกษตรกร

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร