เกษตรกร

การประกาศยอมรับของกรมปศุสัตว์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 ว่า สัตว์ปีกในประเทศไทย โดยเฉพาะไก่ ได้ติดเชื้อไข้หวัดนก (Bird Flue) และหลังจากนั้นประเทศไทยก็ดำเนินการฆ่าไก่อย่างต่อเนื่องทั้งไก่ที่ป่วยจริงและไก่ที่มีความเสียงว่าจะติดเชื้อ จนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะต้องฆ่าไก่อีกจำนวนเท่าใดจึงจะสามารถหยุดการระบาดของโรคได้....ผู้รับเคราะห์กรรมจากการระบาดของโรคในครั้งนี้คงไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภคที่ยังสามารถหันไปบริโภคเนื้อสัตว์อย่างอื่นแทนได้ แต่คนที่เผชิญปัญหาหนักที่สุดนั้นคงหนีไม่พ้นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ จากตัวเลขพบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จำนวนไม่น้อยกว่า 670.000 รายจากทั่วประเทศ....ยังไม่ทันที่มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกจะเกิดผลในทางปฏิบัติ และยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรได้จริงหรือไม่ พลันรัฐบาลก็โยนหินถามทางด้วยมาตรการจัดระเบียบเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ให้เข้าสู่ระบบปิด หรือ ระบบอีแวป (Evaporative cooling system)ทันทีโดยอ้างว่าเป็นมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรค สร้างมาตรฐานสินค้าปลอดภัยสำหรับไก่ส่งออกที่มีมูลค่าทางการตลาดนับหมื่นล้านบาท....
02/01/2004 - 17:47
เกษตรกรฟันธงรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร อย่ามัวแต่ใช้นโยบายตีทะเบียนคนจนหาเสียง เผยปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูลกฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ นักการเมือง-ข้าราชการไม่เอาจริงบังคับใช้กฎหมาย
01/30/2004 - 17:47
อินเดีย/เวทีสังคมโลกถกบทเรียนการเปิดเสรีสินค้าเกษตร เกษตรกรย่ำแย่ ไม่มีอธิปไตยทางอาหาร ผู้ได้ประโยชน์คือนายทุนและเจ้าที่ดิน หลายส่วนเห็นร่วมกันต้องเชื่อมโยงพลังภาคเกษตรและคนจนเมืองในภาคอุตาสหกรรมต่อต้านโลกาภิวัฒน์
01/19/2004 - 17:53
ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2547 จะมีการประชุมเวทีระดับสากลชื่อว่า “เวทีสังคมโลก” หรือ World Social Forum) ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เวทีดังกล่าวจะมีกลุ่ม องค์กรและขบวนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในภาคประชาสังคมจากนานาประเทศมาร่วมเวทีกันอย่างคึกคัก ประกอบด้วยชุมชนระดับรากหญ้า นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวทางสังคม นักวิชาการ ตัวแทนของรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งนี้เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีทางเลือกในกระแสโลกาภิวัฒน์ ...จุดกำเนิดของเวทีสังคมโลกมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เริ่มเกิดขึ้นทั่วโลก อันเนื่องมาจากกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ในช่วงที่ผ่านมา การพัฒนาดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มบรรษัทข้ามชาติเพียงไม่กี่บริษัท ขณะที่คนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ เช่น เกษตรกรยากจนลงอันเนื่องมาจากนโยบายเปิดเสรีสินค้าเกษตร
01/11/2004 - 17:59
กรุงเทพ / โครงการหลวงหวั่นผลกระทบหลังเปิด FTA ไทย-จีน ยังประเมินไม่ได้ ชี้สู้ได้หรือไม่อยู่ที่การคัดคุณภาพ เชื่อจีนเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะไม่เข้า เช่น ไต้หวัน สิงคโปร์ และญี่ปุ่น เพราะต้นทุนการขนส่งถูกกว่า ด้านสินค้าจีนราคาถูกกว่า ผู้บริโภคได้ประโยชน์ แต่โครงการหลวงเสียเปรียบ
12/25/2003 - 18:09
ปัจจุบันสื่อมวลชนจีนกำลังให้ความสนใจและเป็นห่วงกับการที่ประเทศจีนเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การการค้าโลก ซึ่งมีผลผูกพันให้จีนต้องเปิดตลาดการค้าเสรีรวมถึงเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไปสู่สากล เนื่องจากภาคการเกษตรเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประชากรจีนส่วนใหญ่ เพราะสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเกษตรกรจีนจะเผชิญกับภาระด้านการเงินหนักหนาสาหัส ขณะเดียวกันช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทก็นับวันจะห่างกันมากขึ้น ฉะนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่รัฐบาลจะให้การอุดหนุนและปกป้องเกษตรกรก่อนที่จะสายเกินไป....การค้าเป็นตัวแปรสำคัญอันทรงพลังในการลดความยากจน เพราะการค้าสามารถผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของประเทศในการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้ แต่อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าการลดความยากจนจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติไปพร้อมกันกับความรุดหน้าทางการค้า ทั้งนี้เพราะการสร้างการพัฒนานั้นขึ้นอยู่กับการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมกัน และตั้งอยู่บนฐานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับคนยากคนจนด้วย หมู่บ้านนานชา เมืองตองไคว ในมณฑลกวานซู ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเป็นเครื่องยืนยันความยากลำบากในการผลิตอาหาร และการที่เกษตรกรต้องเข้าสู่ระบบตลาดเสรีได้เป็นอย่างดี
12/14/2003 - 18:16

Pages

Subscribe to เกษตรกร

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร