เกษตรอินทรีย์

กรุงเทพ/สัมมนาผลกระทบไข้หวัดนกต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านอาหาร นักสัตว์แพทย์ยันวัคซีนไข้หวัดนกไม่ใช่ทางออก ขณะที่ภาครัฐรับผิด มุ่งป้องกันผู้บริโภคจนลืมผู้ผลิต ฝ่ายธุรกิจร้องรัฐเร่งแก้ปัญหาส่งออกไก่ ขณะที่เกษตรกรยันฟาร์มปิดไม่ใช่ทางออก เสนอศึกษาการเลี้ยงแบบธรรมชาติ การใช้สมุนไพร และใส่ใจต่อคุณค่าอาหาร ไม่ใช่แค่ผู้บริโภคได้อาหารที่ผลิตสะอาดมาตรฐานฟาร์มใหญ่
12/08/2005 - 16:49
เชียงใหม่/โครงการผู้บริโภคสัญจรสู่ลุ่มน้ำฝาง พาผู้บริโภคทัวร์ไร่ส้มปลอดสารเคมี ให้ผู้บริโภคเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ด้านผู้บริโภครับที่ผ่านมามองข้ามเรื่องความปลอดภัย เลือกแต่ผลใหญ่ผิวสวย
12/04/2005 - 16:51
สงขลา / เกษตรกรสทิงพระไม่รอหายนะจากสารเคมี เผยเดิมใช้สารเคมีหนักจนดินเสื่อม สุขภาพโทรม แจงรวมกลุ่มใช้สารชีวภาพ ชี้ต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มจนพึ่งตัวเองได้
12/01/2005 - 16:52
การเปิดเสรีทางการค้า หรือ (FTA) ที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเจรจา และลงนามในข้อตกลงกับประเทศต่าง ๆ อยู่ในขณะนี้นั้น มิได้ส่งผลเฉพาะนโยบายการทางด้านเศรษฐกิจการค้าเท่านั้น หากยังเกี่ยวพันกับเรื่องปากท้อง และความมั่นคงทางอาหารของคนไทยด้วย
11/20/2005 - 17:01
เสียงสะท้อนจากบนดอย .พบปริมาณสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ในประเทศและผลิตภัณฑ์นำเข้าสูงเกินไป .สารเคมี...อันตราย .เกษตรอินทรีย์
10/01/2005 - 00:00
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบการเกษตรให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง และหลุดพ้นจากการถูกกำหนดโดยระบบตลาดและกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรม
10/01/2005 - 00:00
กรุงเทพ/เกษตรกรลุ่มน้ำฝางรวมกลุ่มปลูกส้มอินทรีย์ ให้ผลผลิต แถมยังลดต้นทุนถึงไร่ละ 1 แสนบาท ท้าทายนักวิชาการเกษตร ที่ยันว่าปลูกส้มโดยไม่ใช่สารเคมีไม่มีทางได้ผลผลิต เตรียมขยายความรู้ไปสู่เกษตรกรโดยไม่รอการแก้ปัญหาจากหน่วยงานราชการ
11/22/2004 - 19:41
เชียงใหม่/ประธานหอการค้าชี้ไทยไม่เตรียมความพร้อมเปิดเสรี เปิดทีเดียว 13 ประเทศ เผยสหรัฐฯใช้เวลาศึกษาผลกระทบนานหลายปีกว่าจะเปิดเสรี ด้านผอ.ไบโอไทยฟันธงไม่มีจีเอ็มโอก็อยู่ได้ มีทางเลือกทำเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตเพิ่ม
09/26/2004 - 20:56

Pages

Subscribe to เกษตรอินทรีย์

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร