เกษตร

สุดารัตน์วาดฝันดันไทยสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ คาดเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก1 ล้านไร่ในปี52 ฟุ้งส่งออกรุ่งแน่ ฝ่ายประธานฯเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษฯ ติงเจตนาดีแต่ผิดหลักการเกษตรอินทรีย์-พอเพียง ย้ำปลูกกินเองก่อนส่งออก แนะปรึกษาเกษตรกรก่อนออกนโยบาย
10/15/2005 - 21:38
ปัจจุบันสื่อมวลชนจีนกำลังให้ความสนใจและเป็นห่วงกับการที่ประเทศจีนเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การการค้าโลก ซึ่งมีผลผูกพันให้จีนต้องเปิดตลาดการค้าเสรีรวมถึงเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไปสู่สากล เนื่องจากภาคการเกษตรเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประชากรจีนส่วนใหญ่ เพราะสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเกษตรกรจีนจะเผชิญกับภาระด้านการเงินหนักหนาสาหัส ขณะเดียวกันช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทก็นับวันจะห่างกันมากขึ้น ฉะนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่รัฐบาลจะให้การอุดหนุนและปกป้องเกษตรกรก่อนที่จะสายเกินไป....การค้าเป็นตัวแปรสำคัญอันทรงพลังในการลดความยากจน เพราะการค้าสามารถผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของประเทศในการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้ แต่อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าการลดความยากจนจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติไปพร้อมกันกับความรุดหน้าทางการค้า ทั้งนี้เพราะการสร้างการพัฒนานั้นขึ้นอยู่กับการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมกัน และตั้งอยู่บนฐานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับคนยากคนจนด้วย หมู่บ้านนานชา เมืองตองไคว ในมณฑลกวานซู ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเป็นเครื่องยืนยันความยากลำบากในการผลิตอาหาร และการที่เกษตรกรต้องเข้าสู่ระบบตลาดเสรีได้เป็นอย่างดี
12/14/2003 - 18:16
หนังสือชุด เครือข่ายประชาชนต้านโลกาภิวัตน์ :ข้อมูล : องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย(biothai) : เรียบเรียง : นิรมล ยุวนบุณย์ (biothai) และพงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ (rrafa) :พิมพ์โดย เครือข่ายประชาชนต้านโลกาวัฒน์ (เอกสารเผยแพร่ ไม่มีจำหน่าย)
11/01/2001 - 00:00

Pages

Subscribe to เกษตร

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร