Happy Tree พาตัดแต่งต้นไม้แบบถูกที่ ถูกเวลา ด้วยฉบับความรู้รุกขกรรมอย่างครบเครื่อง
|

Happy Tree พาตัดแต่งต้นไม้แบบถูกที่ ถูกเวลา ด้วยฉบับความรู้รุกขกรรมอย่างครบเครื่อง

28 มีนาคม 2566 สื่อป…

‘มัดปุ๊กละอ่อนตี้สันก่ำแปง’ เยาวชนแนะ นิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อเด็กเยาวชนเท่าทันสื่อ ร่วมสร้างเมืองของทุกคน
|

‘มัดปุ๊กละอ่อนตี้สันก่ำแปง’ เยาวชนแนะ นิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อเด็กเยาวชนเท่าทันสื่อ ร่วมสร้างเมืองของทุกคน

เมื่อวันที่ 25 มีนาค…

เชิญชวนประกวดสื่อ “สิ่งแวดล้อม (เมือง) เชียงใหม่ในสายตาคนท้องถิ่น”
|

เชิญชวนประกวดสื่อ “สิ่งแวดล้อม (เมือง) เชียงใหม่ในสายตาคนท้องถิ่น”

โครงการดังกล่าวเป็นโ…

อ.บรรจง นำทีมนศ.ม.แม่โจ้สำรวจต้นฉำฉาบนถนนสายชม.-สันกำแพง เพื่อตรวจสุขภาพพร้อมติด tag
|

อ.บรรจง นำทีมนศ.ม.แม่โจ้สำรวจต้นฉำฉาบนถนนสายชม.-สันกำแพง เพื่อตรวจสุขภาพพร้อมติด tag

เมื่อวันที่ 30 มกราค…