Activist media สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Activist media สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Activist Media เป็นอีกมุมมองหนึ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่สื่อ เดิมเรา อาจได้ยินกันมาเสมอว่า สื่อมีหน้าที่เป็นเพียงกระจกสะท้อนความจริงสื่อจะ ไม่ก้าวเข้าไปสู่พรมแดนของปัญหาแต่คำถามที่มักได้ยินเสมอคือสื่

คู่มือการทำข่าวนโยบายสาธารณะ

คู่มือการทำข่าวนโยบายสาธารณะ

อาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำข่าวมายาวนานนับสิบปี เช่น ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ บรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์มติชน ภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และชูวัส ฤกษ์ศิริสุข บรรณาธิการประชาไทออนไลน์

ต้นฉำฉากับลมหายใจสันกำแพง
|

ต้นฉำฉากับลมหายใจสันกำแพง

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการขับเคลื่อนพลังของผู้คนที่ต้องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับการดูแลรักษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และได้นำเอาต้นฉำฉาและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นประเด็นหลักในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาความทรุดโทรมของต้นฉำฉาตลอดสองแนวข้างถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ที่ขาดการจัดการอย่างเข้าใจและมีส่วนร่วม​

คน + คลอง และแผนพัฒนาคลองแม่ข่า!
|

คน + คลอง และแผนพัฒนาคลองแม่ข่า!

+ คลอง และแผนพัฒนาคลองแม่ข่าในห้วงเวลากว่า 10 กว่าปีที่ผ่านมา คลองแม่ข่าเพิ่งจะได้รับสนใจจากหลายหน่วยงาน มีแผนพัฒนามากมายที่มาสู่การพัฒนาคลองแม่ข่า แต่หากมองย้อนหลังในช่วงที่เมืองเชียงใหม่ยังไม่ได้มีการขยายตัวไปมากเท่าไหร่ เมืองทั้งเมืองหันหลังให้คลองแม่ข่า ​